Юридичний словник-довідник

Правова система — система всіх юридичних явищ, які існують у певній державі або в групі однотипних держав. Так само як політика (політична система суспільства) і держава (система державного апарату, інших державних організацій) своєрідні соціальні системи утворюють різноманітні юридичні явища. Розрізняють, зокрема, П. с. і систему права. Кожна з них має свою структуру. До складу П. с. входять: різноманітні правові акти (юридичні норми з їх зовнішніми джерелами, об'єктивовані акти тлумачення і застосування цих норм; діяльність та відносини відповідних суб'єктів щодо створення таких актів; всілякі види і вияви правосвідомості; стан законності та його деформації (акти правомірної, а також неправомірної поведінки). Система права — це система всіх чинних юридичних норм певної держави. Структура системи права — це об'єктивно зумовлена внутрішня організація права певної держави, яка полягає в єдності й узгодженості всіх юридичних норм держави і в розподілі їх за галузями та інститутами права. Залежно від того, який з елементів П. с. є домінуючим, розрізняють, наприклад, такі П. с., як європейсько-континентальна (серед джерел, форм права домінують нормативні акти), англосаксонська (домінують прецеденти); релігійно-канонічна (домінують нормативні приписи канонічних джерел певної релігії, скажімо, ісламу), традиційна (домінують звичаєві джерела права).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити