Юридичний словник-довідник

Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон — правовий режим,, визначений Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон». Спеціальна (вільна) економічна зона — це частина території України, на якій встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, а також існує певний порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові й інші умови національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. Названий закон визначає порядок створення або ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон (вільних митних зон і портів), експортні, транзитні зони, Митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські тощо, а також механізм функціонування їх на території України, загальні правові та економічні основи їхнього статусу, загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з місцевими Радами та іншими органами. Статус і територія спеціальної (вільної) економічної зони, а також строк, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України прийняттям окремого закону щодо кожної спеціальної (вільної) економічної зони.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити