Юридичний словник-довідник

Право наступництво держави — перехід прав і обов'язків однієї держави до іншої. Питання про П. постає при: виникненні нових незалежних держав у результаті національно-визвольної боротьби; утворенні кількох держав на території їх попередника і утворенні нової держави в результаті об'єднання двох і більше держав; територіальних змінах. Особливе значення має П. для нових незалежних держав, оскільки вирішуються такі питання, як перегляд міжнародних договорів, їх денонсація, членство у міжнародних міжурядових організаціях, П. власності. У 1978 р. прийнято Віденську конвенцію про право наступництво держав стосовно договорів. Конвенція регулює П. договорів держав, що виникає у разі: утворення нової незалежної держави на колишніх залежних територіях; об'єднання кількох держав в одну або розпад держави на кілька самостійних держав; передача за згодою частини території однієї держави іншій. Конвенція містить прогресивні положення, які відображають зміст основних принципів сучасного міжнародного права. У 1983 р. прийнято Віденську конвенцію про право наступництво держав стосовно державної власності, державних архівів і державних боргів. Конвенція передбачає, що перехід державної власності держави — попередниці тягне за собою припинення її прав на державну власність і виникнення прав на неї держави — наступниці, власність переходить до останньої (ст. 9). Державна власність переходить від держави — попередниці до держави-наступниці без компенсації. Таке П. д. не створює наслідків для власності третьої держави. Конвенція виділяє п'ять категорій П.: передача частини території держави іншій державі, створення нової незалежної держави, об'єднання держав, відокремлення частини або частин території держави, поділ держави, У конвенції закріплені норми і принципи, які регулюють перехід архівів в усіх п'яти категоріях держав. Питання державних боргів держава — наступниця вирішує згідно з її внутрішнім законодавством. Державним боргом у цьому разі визнається тільки таке боргове зобов'язання, яке виникло відповідно до міжнародного права.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити