Юридичний словник-довідник

Президент України — глава держави і глава державне виконавчої влади України. Його правовий статус визначається Конституцією України, Конституційним Договором, Законом України «Про Президента України» від 5.VII.1991 та_ деякими іншими актами. Відповідно до цих актів П. У. може бути обраний громадянин України віком від 35 до 65 років, який проживає в Україні не менш як 10 останніх років перед обранням і володіє державною мовою. Він обирається громадянами України строком на 5 років. Одна і та ж особа не може бути П. У. більше двох строків підряд.Зміст присяги визначений Законом: «Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень Президента України суворо додержувати Конституції і законів України, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене обов'язки». П. У.: виступає гарантом державного суверенітету, незалежності, недоторканості кордонів, національної безпеки, територіальної цілісності України, додержання Конституції і законів України, прав та свобод людини і громадянина; звертається з посланнями до народу України; подає Верховній Раді України щорічні та позачергові доповіді про внутрішню і зовнішню політику України; очолює систему органів державної виконавчої влади; призначає Прем'єр-міністра України і формує новий склад Кабінету Міністрів України; створює, реорганізує і ліквідує міністерства, відомства, інші центральні та місцеві органи державної виконавчої влади в межах коштів Державного бюджету України, призначає (затверджує) і звільняє з посад керівників цих органів; є Верховним Головнокомандувачем Збройними силами України і очолює Раду Національної безпеки України; здійснює зовнішню політику України; подає на розгляд Верховної Ради України проект Державного бюджету України та звіт про його виконання. Крім того, П. У. за своїм підписом обнародує закони, які були прийняті Верховною Радою України; видав укази та приймає розпорядження в межах наданої йому компетенції; скасовує акти центральних і місцевих органів державної виконавчої влади в разі їх невідповідності Конституції України та законам України, а також указам і розпорядженням Президента України; нагороджує державними нагородами України, присвоює почесні звання України; вирішує питання прийняття до громадянства і виходу з громадянства України; видає укази про амністію; здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституційного Договору та законів України. П. У. користується правом недоторканості. Він виконує свої обов'язки до вступу на посаду новообраного П. У.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити