Юридичний словник-довідник

Претензійний порядок — досудове (до арбітражне) урегулювання спірних питань між кредитором і боржником. Кредитор зобов'язаний звернутися до боржника з письмовою претензією. Порядок до арбітражного врегулювання спорів визначається Арбітражним процесуальним кодексом, якщо інший порядок не встановлений чинним на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин (наприклад, транспортним законодавством). У претензії повинні бути зазначені такі відомості: повне найменування і поштові реквізити заявника та суб'єкта, якому претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії; обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують їх; посилання на відповідні нормативні акти; вимоги заявника; сума претензії та її розрахунок; платіжні реквізити заявника; перелік документів, що додаються до претензії, а також інші докази. Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Претензія надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. Арбітражний процесуальний кодекс не встановлює строк звернення з претензією. Згідно із ст. 8 Арбітражного процесуального кодексу претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється від дня одержання претензії. В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перевірки забракованої продукції (товарів) підприємством — виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців. Згідно із ст. 365 Цив. К. України претензії, що випливають з перевезення, можуть пред'являтися протягом 6 міс., а претензії про сплату штрафів і премій — протягом 45 днів. Результати розгляду претензії надаються заявникові в письмовій формі. У разі повної або часткової відмови у претензії заявник має право звернутися з позовом до арбітражного суду. Адміністративним процесуальним кодексом встановлено відповідальність за порушення строків розгляду претензій або залишення їх без відповіді у вигляді штрафу, який стягується в доход державного бюджету в розмірі 2 відсотків від суми претензії, але не менше п'яти і не більше ста мінімальних заробітних плат (без індексації). Ці санкції застосовуються тільки до позовів майнового характеру. Рішення про це приймає арбітражний суд одночасно з прийняттям рішення із спору.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити