Юридичний словник-довідник

Прийняття на роботу — здійснюється укладенням трудового договору. Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при П. нар. залежно від походження, соціального та майнового стану, гасової і національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру допускається (ст. 22 КЗпП України). Забороняється також о обґрунтована відмова у П. на р. Мотив відмови повинен відповідати законодавству. Право громадян укладати трудовий договір може бути обмежене судовим вироком, що набрав законної сили, яким громадянина позбавлено права обіймати відповідну посаду чи виконувати певну роботу. На матеріально відповідальну роботу не можуть бути прийняті особи, що мають судимість за корисливі злочини. Забороняється відмовляти жінкам у П. на р. через вагітність, таким, що мають дітей віком до 3-х років, одиноким матерям, які мають дитину до 14-ти років або дитину — інваліда. При відмові у ГІ. на р. зазначеним категоріям власник або уповноважений ним орган повинен у письмовій формі повідомити причину відмови. Вона може бути оскаржена до суду. Забороняється відмовляти у П. на р. працівникові з мотивів інвалідності, за винятком тих, стан здоров'я яких за висновком медико-соціальної експертизи перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю та безпеці інших осіб (ст. 17 Закону України «Про засади соціальної захищеності інвалідів»). Працівники, яких П. на p.,повинні подати трудову книжку і паспорт. Якщо особа влаштовується на роботу вперше, вона замість трудової книжки подає довідку про останнє заняття, яка видається за місцем проживання відповідною житлово-комунальною організацією, сільською або селищною Радою народних депутатів; звільнені з військової служби подають військовий квиток. При П. на p., яка потребує спеціальних знань, власник вимагає подання документа, що засвідчує спеціальну підготовку або освіту. При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб відомості, подання яких не передбачено законодавством (ст. 25 КЗпП України). Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, який оголошується працівникові під розписку. Фактично працівник може бути допущений до роботи після укладення трудового договору незалежно від того, чи було П. на р. оформлене належним чином. Працівникові, запрошеному на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи чи організації за погодженням між керівникам, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (ст. 24 КЗпП України). При укладенні трудового договору може бути обумовлено за угодою сторін випробування при П. на р. з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) при П. на р. (ст. 26 КЗпП України).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити