Юридичний словник-довідник

Прилюдні торги — спосіб реалізації будинку боржника при накладанні на нього стягнення за рішенням суду. П. т. здійснюються за місцем знаходження будинку у встановлений виконавцем строк, але не раніш як через п'ять днів і не пізніше, ніж за один місяць від дня накладення арешту. Про день і місце проведення П. т. не пізніш як за десять днів до продажу судовий виконавець повідомляє громадян публікацією в місцевій газеті та вивішуванням оголошення. У П. т. можуть брати участь громадяни і колгоспи. Інші організації, службові особи місцевих органів влади і управління, суду, прокуратури, адвокатури, міліції та члени їх сімей позбавлені такого права. Для участі у П. т. громадяни повинні подати необхідні документи і напередодні торгів внести на депозитний рахунок суду десять відсотків оціночної вартості будинку. Продаж будинку на торгах починається з оголошення судовим виконавцем оціночної вартості будинку, зазначеної в акті опису. Будинок вважається проданим тій особі, яка запропонувала найвищу ціну. Ця особа (покупець) зобов'язана внести на депозит суду решту суми вартості будинку не пізніш як через п'ять днів від дня торгів. При внесенні цієї суми покупець одержує копію акта купівлі продажу будинку, складеного судовим виконавцем і затвердженого суддею, на підставі якого нотаріальна контора видає свідоцтво про придбання будинку . У передбачених законом випадках проведені П. т. можуть бути визнані судом недійсними, а судовим виконавцем — як такі, що не відбулися. Якщо П. т. не відбулися і стягувач не подав заяви про залишення будинку за собою, судовий виконавець призначає повторні торги, їх проводять не раніш як через десять днів після перших торгів у такому самому порядку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити