Юридичний словник-довідник

Припинення трудового договору (контракту) — закінчення його дії незалежно від підстав і причин. Термін «припинення» відрізняється за. своїм змістом від таких понять, як «звільнення» і «розірвання» трудового договору, які теж використовуються в чинному законодавстві (ст. 38, 40, 41, 116, 117 КЗпП України). П. т. д.— ширше поняття, охоплює усі види закінчення дії трудових правовідносин, тимчасом як розірвання трудового договору має місце тоді, коли П. т. д, відбувається з ініціативи однієї із сторін (працівника чи власника підприємства) або на вимогу профспілкового органу. Дотримання законодавства про працю, що регулює П. т. д.,— це юридичні гарантії здійснення громадянами права на працю. Вони виявляються в законодавчому встановленні підстав і порядку П. т. д. Диференціація зазначених понять має практичне значення. Так, необхідність погодження звільнення з профспілковими органами має місце тільки при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 43 КЗпП України). П. т. д. з інших підстав такого погодження не вимагає. Перелік підстав П. т. д. наведено у ст. 36 КЗпП України, дія якої поширюється на всіх працівників усіх підприємств, організацій незалежно від форм власності, а ст. 41 цього Кодексу містить додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріям працівників, що пов'язано з особливостями їхньої праці. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП України) допускається у будь-який час з причин, які працівник вважає для себе поважними. Закон встановлює тільки одну вимогу: він повинен письмово повідомити власника про звільнення за 2 тижні. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (ст. 40 КЗпП) можливе тільки за підстав, вказаних у законі. Якщо звільнення працівника здійснено з порушенням закону, він має право на поновлення на роботі з відшкодуванням матеріальної і моральної шкоди. Законодавством передбачено випадки, коли не дозволяється звільнення працівників з ініціативи власника (крім повної ліквідації підприємства), а саме: під час тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці; вагітних жінок, а також жінок, що мають дітей віком до 3-х років, одиноких матерів, які мають дитину віком до 14-ти років або дитину — інваліда (ст. 184 КЗпП України). Крім того, для окремих категорій працівників закон встановлює додаткові гарантії при звільненні їх з ініціативи власника: звільнення працівника, що не досяг 18-ти років, допускається тільки за згодою районної (міської) "комісії у справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП), звільнення членів ради трудового колективу, крім дотримання загального порядку звільнення, допускається тільки за згодою ради трудового колективу. Звільнення працівника оформляється наказом (розпорядженням) власника. У день звільнення, яким вважається останній день роботи, працівник отримує трудову книжку, в якій вказується дата і підстава звільнення відповідно до формулювання закону і з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити