Юридичний словник-довідник

Пріоритет винаходу — авторський пріоритет на винахід. Визначається за датою надходження до державного патентного відомства правильно оформленої заявки на винахід. З метою закріплення національного пріоритету винаходу або будь-якого іншого об'єкта промислової власності допускається подання заявки в спрощеній формі, у якій мають бути: клопотання в довільній формі про видачу патенту; відомості про заявника та його адреса; скорочений опис винаходу або іншого об'єкта промислової власності. На дату встановлення П. в. (іншого об'єкта промислової власності) не впливає розкриття інформації авторами або іншими особами, які одержали цю інформацію прямо чи опосередковано протягом встановленого законодавством строку (для винаходів —12 місяців, для промислових зразків — 6 місяців). Якщо винахід або інший об'єкт промислової власності було створено працею двох авторів, то П. в. визнається за тим автором, заявка якого надійшла до патентного відомства раніше. П. в. може бути встановлено за датою подання першої заявки в державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності (конвенційний пріоритет), якщо заявка на винахід (інший об'єкт промислової власності) надійшла до відомства протягом встановленого законом строку. П. в. може бути встановлено також за датою відкриття офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставок, проведених на території держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо заявка надійшла протягом встановленого строку. Рішення про встановлення дати пріоритету має бути повідомлене заявнику.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити