Юридичний словник-довідник

Прокурор — посадова особа органів прокуратури. В Україні діють П. районів, міжрайонні, П. міст, областей, П. Автономної Республіки Крим, Генеральний прокурор України. Кожний з них очолює відповідний орган прокуратури (прокуратуру району, міжрайонну прокуратуру, прокуратуру міста, області, Автономної Республіки Крим, прокуратуру України). П. очолюють військові прокуратури, транспортні, природоохоронні та інші спеціалізовані прокуратури. Термін «прокурор» вживається також до заступників П., старших помічників і помічників П., начальників управлінь і відділів прокуратур, їхніх заступників, старших П. і П. управлінь та відділів. Кожна з цих посадових осіб має повноваження здійснювати нагляд та інші функції прокуратури і діє в межах своєї компетенції з урахуванням свого посадового становища і розподілу обов'язків. Відповідно до Конституції України і Закону України «Про прокуратуру», інших законодавчих актів, які регулюють повноваження прокуратури, П. у межах своїх повноважень мають право: ставити вимоги, обов'язкові для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян; безперешкодно входити до державних чи громадських установ, підприємств, міністерств, відомств за посвідченням; мати доступ до документів і матеріалів; одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо забезпечення її; вимагати проведення перевірок і ревізій; викликати посадових осіб і громадян та вимагати від них пояснень щодо порушень закону; вживати передбачених законом заходів щодо усунення порушень законів; притягати до відповідальності осіб, винних у цих порушеннях, тощо. У своїй діяльності прокурор перебуває під захистом закону. Передбачено спеціальні гарантії незалежності прокуратури у здійсненні її повноважень. На посади П. призначають громадян України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Не можуть бути прийняті на що посаду особи, яких було засуджено за скоєння злочину, крім реабілітованих. Обласними П. і прирівняними до них П. можуть бути особи, не молодші 30 років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менш як 7 років, а районними П.— особи не молодші 25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менш як 3 роки. Залежно від посади і стажу роботи П. присвоюють класні чини, вони носять формений одяг. П. як державні посадові особи є у багатьох країнах світу, але їхні компетенція, функції, організація діяльності неоднакові. У західних країнах більшість з них працюють у системах органів, які безпосередньо ведуть боротьбу із злочинністю, або в складі судових органів, у міністерствах і департаментах юстиції.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити