Юридичний словник-довідник

Прокурорський нагляд — нагляд, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про прокуратуру» здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори за дотриманням і правильним застосуванням законів. Залежно від предмета нагляду і методів здійснення П. н. поділяється на: загальний нагляд; нагляд за дотриманням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю; участь прокурорів у розгляді справ у судах; нагляд за дотриманням законів у місцях застосування заходів примусового характеру. Предметом загального нагляду є відповідність актів, які видають усі органи, підприємства, організації та посадові особи, вимогам Конституції України та чинним законам; дотримання законів про недоторканість особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі й гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав; дотримання законів, що стосуються економічних, міжнародних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. Прокуратура у межах своєї компетенції вирішує питання, які випливають з укладених Україною міждержавних договорів і є частиною національного законодавства, захищає гарантовані ними права і свободи людини. При здійсненні загального нагляду втручання прокурора у господарську діяльність і підміна ним органів відомчого управління й контролю не допускаються. Прокуратура також здійснює нагляд за дотриманням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю. Цей вид прокурорського нагляду має своїм завданням сприяти: розкриттю злочинів, захисту особи, її прав і свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за скоєний злочин; запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх скоєнню. Прокурор бере участь в розгляді справ у судах. Дотримуючись принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, прокурор сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на законі. Предметом нагляду і повноважень прокурора при здійсненні нагляду за дотриманням законів у місцях застосування заходів примусового характеру є дотримання законності під час перебування осіб у місцях утримання затриманих, попереднього ув'язнення, виправно-трудових, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначає суд; дотримання порядку і умов утримання осіб або відбування ними покарання у цих установах. Прокурор зобов'язаний негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває під вартою. Постанови і вказівки прокурора з цих питань є обов'язковими і підлягають негайному виконанню. В процесі здійснення нагляду прокурори вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, які допустили порушення. Прокурори при проведенні наглядових перевірок повинні діяти гласно, інформувати державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити