Юридичний словник-довідник

Прокурорський нагляд в УРСР — вперше запроваджений у республіці відповідно до прийнятого 28.VI.1922 ВУЦВК «Положення про прокурорський нагляд». Тоді ж з метою нагляду за дотриманням законів та в інтересах організації боротьби із злочинністю у складі Наркомюсту УРСР було створено державну прокуратуру. На неї покладалися такі завдання: а) здійснення від імені держави нагляду за законністю дій усіх органів влади, господарських установ, громадських і приватних організацій і приватних осіб шляхом порушення кримінального переслідування винних та опротестування постанов, прийнятих із порушенням закону; б) безпосередній нагляд за діяльністю органів дізнання і слідства із розкриття злочинів, а також за діяльністю органів Державного політичного управління УРСР; в) підтримання обвинувачення на суді; г) участь у цивільному процесі; д) нагляд за правильністю утримання заарештованого під вартою. У 1933 р. була утворена Прокуратура СРСР. З цього часу Прокуратура УРСР увійшла до союзної прокурорської системи і перебувала в ній до здобуття Україною незалежності.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити