Юридичний словник-довідник

Протокол слідчої дії — документ, що його склав слідчий (особа, яка проводить дізнання) за належною формою про проведення ним певної слідчої дії, про її зміст і наслідки. Такими діями, спрямованими на виявлення, закріплення, вилучення, перевірку та дослідження доказів, є: допит, очна ставка, обшук, виїмка, огляд, пред'явлення для впізнання тощо. Загальний порядок складання П. с. д. викладений у ст. 85 КПК, конкретизується у статтях КПК про проведення відповідної слідчої дії. Факти, зафіксовані П. с. д., є одним із джерел доказів. П. с. д. складають під час чи одразу після проведення слідчої дії. У протоколі зазначають: місце і дату його складання; посади і прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії; адреси цих осіб; роз'яснення їхніх прав і обов'язків; зміст проведеної слідчої дії; час її початку та закінчення; всі істотні для справи обставини, виявлені при виконанні слідчої дії. Якщо застосовувалися науково-технічні засоби (фотографування, звукозапис, відеозапис, плани, схеми, зліпки тощо), то відомості про це додаються до протоколу. П. с. д. зачитується всім особам, що брали участь у проведенні слідчої дії, і підписується ними. Ці особи можуть ознайомитися з протоколом особисто. Коли особа, яка брала участь у слідчій дії, відмовилася підписати протокол, це зазначається у протоколі і стверджується підписом особи, яка проводила слідчу дію.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити