Психологія девіантної поведінки - курс лекцій - О. І. Бондарчук 2006

Передмова

Виникнення девіантної поведінки особистості відбувається під впливом соціально-економічних, морально-психологічних та інших чинників. Серед цих чинників у наш час слід особливо відзначити посилення соціального розшарування суспільства, непідготовленість соціальних інститутів до забезпечення успішної соціалізації особистості в умовах трансформації суспільства, дефіцит засобів і технологій розвитку соціальних служб, орієнтованих на створення умов для самореалізації кожної людини, недостатньо високий рівень психологічної компетентності більшості населення, у тому числі тих фахівців, які покликані надавати допомогу особистостям з поведінковими девіаціями тощо.

У зв’язку з цим формування готовності психологів до роботи з особистостями з девіантною поведінкою і, відповідно, навчальна дисципліна “Психологія девіантної поведінки” є важливими складовими їхньої професійної підготовки.

Мета даного курсу полягає у формуванні знань щодо змісту, видів, психологічних чинників та особливостей корекції девіантної поведінки особистості, а також сприянні розвитку відповідних умінь та навичок. При цьому основні завдання курсу:

✵ розкрити психологічний зміст девіацій поведінки особистості;

✵ визначити психологічні чинники їх виникнення;

✵ висвітлити особливості діяльності психолога з профілактики та

корекції девіантної поведінки.

Реалізація цих завдань зумовила поділ курсу лекцій на два розділи. У першому висвітлюються психологічні особливості й чинники виникнення девіантної поведінки особистості, а в другому — розкриваються основні напрями діяльності психолога щодо надання психологічної допомоги особистості з девіаціями поведінки.

Поглибленому вивченню особливостей психології девіантної поведінки особистості сприятимуть виконання контрольних завдань та відповіді на запитання, а також самостійне опрацювання літературних джерел, що наведені після кожної теми.

Курс лекцій призначений для студентів — майбутніх психологів, викладачів вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної педагогічної освіти, а також усіх, хто бажає самостійно ознайомитися з психологією девіантної поведінки особистості.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити