Психологія сім’ї - курс лекцій - О. І. Бондарчук 2001

Вступ

Процес трансформації сучасної сім'ї як соціального інституту супроводжується тривожними ознаками її дезорганізації — збільшенням кількості розлучень, сімейно-побутових порушень, зниженням рівня народжуваності, послабленням виховного потенціалу сім'ї, неврозами тощо. Це дає підстави стверджувати, що стан сучасної сім'ї кризовий.

Безумовно, зміцнення сім'ї багато в чому залежить від її соціально-економічної, правової захищеності. Водночас причини окремих сімейних проблем часто криються або в особливостях сімейного спілкування, або в індивідуальних характеристиках членів сім'ї, тобто мають психологічний характер.

У цьому зв'язку одним з важливих напрямків діяльності практичного психолога є подання сім'ї психологічної допомоги. Ефективність цієї роботи значною мірою залежить від особистості психолога, його життєвої позиції, поглядів, що мають ґрунтуватися на науковому підході до вивчення сім'ї.

Знання психологічних законів функціонування і розвитку сім'ї є основою підготовки психолога до корекційної діяльності, вивчення методів і прийомів роботи із сім'єю, їх удосконалення, формування адекватних уявлень про кінцеву мету корекційного процесу — сім'ю, яка без консультативної допомоги здатна самостійно позитивно розв'язувати проблеми, що виникають.

Мета курсу “Психологія сім'ї» — розкрити психологічні особливості сучасної сім'ї, об'єктивні і суб'єктивні умови її розвитку, роль сім'ї в соціалізації індивіда, озброїти практичних психологів знаннями про психологію сім'ї і шляхи подання сім'ї психологічної допомоги.

Зазначений підхід зумовив поділ курсу на два основних розділи. У першому розділі висвітлюються психологічні особливості становлення і розвитку сім'ї, роль сім'ї у формуванні особистості дитини, психологічні фактори стабілізації сім'ї. У другому розділі розкриваються основні напрямки діяльності практичного психолога щодо подання психологічної допомоги сім'ї. Закріпленню знань, глибокому засвоєнню матеріалу сприятимуть відповіді на конкретні запитання і виконання завдань до кожної теми, а також вивчення джерел, наведених наприкінці кожної теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити