Історія психології: навчальний посібник - Жуков С.М. 2009

Основні пояснення

Гілозоїзм — це підхід, у якому природа розглядається, як єдине матеріальне ціле, у якому є життя

Анімізм — в центрі життя і природи знаходиться духовне, воно головує і від нього залежить все

Детермінізм — це вчення, яке стверджує, що всі події в світі заплановані (мають програму, залежність) подіями минулого.

Редукціонізм — вчення, яке пояснює явища високого рівня в термінах (поняттях) явищ більш низького рівня.

Структуралізм — система Тітгенера, згідно котрій психологія має справу зі свідомим, залежним від індивіда досвідом.

Механіцизм — вчення, яке засновується на твердженні, що всі природні процеси визначаються на механістичному рівні і можуть пояснюватися на основі законів фізики та хімії.

Емпіризм — з методологічної точки зору, принцип, орієнтований на пізнання з допомогою спостереження та експе-рименту.

Функціоналізм — напрямок у психології, орієнтований на вивчення ролі розуму в адаптації організму до навколишнього середовища.

Біхевіоризм — сформульована Уотсоном наука про поведінку, яка досліджувала тільки очевидні поведінкові акти, котрі можуть бути описані об'єктивно.

Гештальтпсихологія — напрямок у психології, значною мірою орієнтований на навчання і сприйняття, висував як основний принцип факт, що об'єднання психологічних елементів створює якусь нову якість, яка не властива окремим елементам.

Психоаналіз — учення, розроблене 3. Фрейдом, що досліджував несвідоме та його взаємозв'язки зі свідомим у психіці людини.

Гуманістична психологія — напрямок у психології, який підкреслює важливість вивчення свідомого досвіду і визнає своїм предметом особистість як унікальну цілісну систему.

Когнітивна психологія — напрямок у психології, в якому увага фокусується на процесі пізнання, коли переживання людини активно переробляться її розумом.

Асоціанізм — відчування, а через них асоціації - це елементи свідомості, через які з'являються та синтезуються нові ідеї.

Позитивізм — учення, яке визнає дійсними тільки ті явища і факти, які піддаються спостереженню.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити