Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник - Власова О.І. 2005

ВСТУП


Суспільне значення й сучасний стан розвитку освіти дає змогу означити її як соціальний інститут, основна функція якого полягає в культурному відтворюванні людини з метою відтворення суспільства людиною. Культура в такому баченні розуміється як певна система предметів і явищ життя суспільства, суспільної свідомості й зразків поведінки, що відтворюється при зміні поколінь. Освітній процес при цьому виступає передусім як спрямована соціалізація — виховання й навчання в контексті культури, до яких із часом приєднуються самовиховання й самоосвіта. У процесі освіти в молодої людини формуються різного роду компетенції, орієнтація на особливості й цінності культури, приймання соціокультурних норм, виникає потреба самій включитися в відтворювання їх, установка на самостійне освоювання досягнень цивілізації та на дальший розвиток самої культури.

Повноцінна освіта завжди є проекцією культурних вимог і суспільних запитів певного часу їхній тісний зв'язок відтворено в понятті типу культури. Відомий американський етнопсихолог М. Мід виділяє три типи культури: постфігуративна, кофігуративна та префігуративна, які безпосередньо співвідносяться з характером освіти.

Особливістю постфігуративної культури, яка тисячоліттями характеризувала людські спільноти (її аналоги — архаїчні й патріархальні культури), є стан незмінності й спадкоємності життя, при якому діти переважно навчаються у своїх батьків, оскільки життя останніх — це модель майбутнього їхніх дітей.

Кофігуративний тип культури, визначений межами Нового часу, передбачає навчання дітей і дорослих у їхніх однолітків.Саме тоді основним інститутом соціалізації стає школа й інші освітні інститути, у межах яких людина здобуває освіту необхідну для повноцінного функціонування в індустріальному суспільстві.

Нарешті, специфіка сучасного постіндустріального інформаційного суспільства відображується в понятті префігуративної культури, в межах якої дорослі вчаться й у своїх дітей. Це культура, яку передбачають, яка буде завтра, і освіта повинна підготувати людину до зустрічі з новим, зберігаючи те корисне, що було в минулому.

Саме з таких позицій й підготовлено цей навчальний посібник.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити