Основи психології і педагогіки - Степанов О. М. 2006

3. Теорія і методика виховного процесу

3.5. Суспільні інститути виховання

3.5.5 Школа як провідна ланка в системі виховання

Школа є провідною ланкою в системі виховання підростаючого покоління. Вона покликана координувати діяльність сім'ї і громадськості з виховання учнів, педагогізувати всіх учасників виховного процесу. Піклування школи про виховання дітей у сім'ї має два напрями.

Перший напрям — педагогічна освіта батьків. Засобами її здійснення є читання лекцій, проведення бесід; відвідування батьків удома; консультування батьків; вечори запитань і відповідей для батьків; відкриті уроки для батьків; усні журнали; прес-конференції «Ми і наші діти»; зустрічі за круглим столом; виконання батьками практичних завдань; ознайомлення батьків із педагогічною літературою; перегляд фільмів на педагогічні теми; дні відкритих дверей; різноманітні вечори, конкурси тощо.

їх можуть доповнювати і нетрадиційні форми роботи з батьками: педагогічний десант (виступи педагогів на підприємствах); «Дерево родоводу» (зустріч поколінь); «У сімейному колі» чи «Дні довіри» (індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями, психологами, юристами); «Родинний міст» (зустрічі з батьками та обговорення проблем виховання); «Народна світлиця» (вивчення народних традицій); «День добрих справ» (спільна праця педагогів, батьків і дітей); «Вечір великої розмови» (за участі педагогів, батьків, учнів); організація відпочинку (ігри, вистави тощо); альбом — естафета «Як ми відпочиваємо» (переймання досвіду організації відпочинку в родині); сімейні свята в класі (святкування спільних днів народження дітей, календарних, народних свят) та ін.

Другий напрям — залучення батьків до виховної роботи з дітьми, що охоплює такі напрями, як рада батьків; батьківські збори; батьківський комітет (охоплює комісії: навчальну, культурно-масову, господарську, з трудового виховання і професійної орієнтації, з педагогічної пропаганди); залучення батьків до керівництва гуртками.

Школа повинна підтримувати також тісні контакти зі Службою у справах неповнолітніх та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, діяльність яких спрямована на профілактику правопорушень неповнолітніх, забезпечення сприятливих умов для їх виховання та захисту їхніх прав.

Ефективність спільної виховної роботи сім'ї, дитячих і юнацьких громадських організацій, позашкільних навчально-освітніх установ, церкви і школи залежить від розуміння усіма виховними інституціями мети і завдань національного виховання на сучасному етапі, володіння ними методикою організації виховного процесу, злагодженості виховних впливів. Роль координатора цієї роботи має відігравати школа.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити