Основи психології і педагогіки - Степанов О. М. 2006

3. Теорія і методика виховного процесу

3.5. Суспільні інститути виховання

3.5.5 Школа як провідна ланка в системі виховання

Школа є провідною ланкою в системі виховання підростаючого покоління. Вона покликана координувати діяльність сім'ї і громадськості з виховання учнів, педагогізувати всіх учасників виховного процесу. Піклування школи про виховання дітей у сім'ї має два напрями.

Перший напрям — педагогічна освіта батьків. Засобами її здійснення є читання лекцій, проведення бесід; відвідування батьків удома; консультування батьків; вечори запитань і відповідей для батьків; відкриті уроки для батьків; усні журнали; прес-конференції «Ми і наші діти»; зустрічі за круглим столом; виконання батьками практичних завдань; ознайомлення батьків із педагогічною літературою; перегляд фільмів на педагогічні теми; дні відкритих дверей; різноманітні вечори, конкурси тощо.

їх можуть доповнювати і нетрадиційні форми роботи з батьками: педагогічний десант (виступи педагогів на підприємствах); «Дерево родоводу» (зустріч поколінь); «У сімейному колі» чи «Дні довіри» (індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями, психологами, юристами); «Родинний міст» (зустрічі з батьками та обговорення проблем виховання); «Народна світлиця» (вивчення народних традицій); «День добрих справ» (спільна праця педагогів, батьків і дітей); «Вечір великої розмови» (за участі педагогів, батьків, учнів); організація відпочинку (ігри, вистави тощо); альбом — естафета «Як ми відпочиваємо» (переймання досвіду організації відпочинку в родині); сімейні свята в класі (святкування спільних днів народження дітей, календарних, народних свят) та ін.

Другий напрям — залучення батьків до виховної роботи з дітьми, що охоплює такі напрями, як рада батьків; батьківські збори; батьківський комітет (охоплює комісії: навчальну, культурно-масову, господарську, з трудового виховання і професійної орієнтації, з педагогічної пропаганди); залучення батьків до керівництва гуртками.

Школа повинна підтримувати також тісні контакти зі Службою у справах неповнолітніх та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, діяльність яких спрямована на профілактику правопорушень неповнолітніх, забезпечення сприятливих умов для їх виховання та захисту їхніх прав.

Ефективність спільної виховної роботи сім'ї, дитячих і юнацьких громадських організацій, позашкільних навчально-освітніх установ, церкви і школи залежить від розуміння усіма виховними інституціями мети і завдань національного виховання на сучасному етапі, володіння ними методикою організації виховного процесу, злагодженості виховних впливів. Роль координатора цієї роботи має відігравати школа.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити