Українська мова (за професійним спрямуванням)
Опорні конспекти

Тема 2. Особливості української орфографії у професійному мовленні та її значення для правильного оформлення ділових паперів

 

6. Правопис складних слів

Складні іменники

1.  Разом пишуться складні іменники, утворені:

а)  за допомогою сполучних о, е, є поєднанням двох і більшої кількості основ дієслова або прикметника з іменником, а також двох чи кількох основ іменників: лісосплав, чорнозем, склогіпс, сірковуглець, світлотінь, але: людино-година, тонно-миля (одиниці виміру), життєпис, овочесховище, грязеводолікарня, машиноприладобудування, телерадіостанція;

б)  без сполучних голосних поєднанням дієслова у формі наказового способу або кількісного числівника з іменником: перекотиполе, паливода, горицвіт, але: люби-мене (рослина); трьохсотріччя, шестиденка, але: 300- річчя;

в)  як складноскорочені слова: спецкор, мед центр, спортобладнання;

г)  з першими частинами пів, напів, полу, півріччя, півфінал, півроку, піваркуш, пів’яблука, але: пів-Ялти, пів-Африки, пів-Парижа (дефіс перед власними назвами); напів’ява, напівтінь, полумисок;

ґ)   з першими частинами авіа, авто, агро, біо, вело, газо, геліо, гео, гідро, екзо, електро, зоо, ізо, кіно, космо, лже, макро, мета, метео, мікро, мілі, моно, мото, нео, палео, псевдо, радіо, рентгено, соціо, стерео, супер, теле, термо, турбо, фоно, фото й под.: авіапошта, автоколона, агротехніка, біохімія, велотренажер, газоприлад, геліогеофізика, гідроагрегат, екзосфера, електродвигун, зооферма, ізолінія, космофізика, лжевчення, макрорельєф, метамова, метеостанція, моносахариди, мотокрос, неоромантизм, палеографія, псевдотеорія, рентгенографія, стереозображення, суперобгортка, супер’яхта, термообробка, фонокардіограма, фотомонтаж.

2.  Через дефіс пишуться складні іменники:

а)  утворені без сполучних голосних із двох іменників, які означають близькі або протилежні за змістом поняття; особливість предмета й сам предмет; державні посади, військові, наукові звання; власні імена й географічні назви; назви сторін світу і рослин; одиниці виміру: хліб-сіль, крісло-ліжко, купівля-продаж, експорт-імпорт, гала-концерт, свят-вечір, дизель-мотор, віце-губернатор, генерал-полковник, приват-доцент, Нечуй-Левицький, Переяслав-Хмельницький, норд-ост, сон-трава, мати-й-мачуха, ампер-година, людино-зміна, людино-день, але: трудодень;

б)  з першими частинами віце, екс, лейб, максі, міді, мін, обер, унтер, штаб, штабс: віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-мода, міні-комп’ютер, міді-спідниця, обер-лейтенант, унтер-офіцер, штаб-ротмістер, штабс-капітан;

в)  якщо після першої частини складного слова йде слово з такою другою частиною: тепло і газопостачання, кіно і фотоапаратура, вело і мотокрос.

 

Складні прикметники

1.  Разом пишуться складні прикметники, утворені:

а)  від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий, глиноземний, водоспадний, агротехнічний, піврічний;

б)  від сполучення підпорядкованих один одному прикметника, числівника, написаного літерами, або дієслова з іменником, а також сполучення прислівника з прикметником чи дієприкметником: лівобережний, воднолижний, світловолосий, але: світло-русий (відтінок кольору); двоповерховий, але: 2-поверховий; водорозчинний, вічнозелений, вищезгаданий, але: трохи вище згаданий (є пояснювальне слово), згаданий вище (два різні слова);

в)  з двох та більшої кількості компонентів, у яких основний смисл передається останнім прикметником (переважно слова з термінологічним значенням): давньоверхньонімецька (мова), складносурядне (речення), тазостегновий (суглоб), а також глухонімий, сліпоглухонімий.

2.  Через дефіс пишуться складні прикметники:

а)  утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: івано-франківський, приват-доцентський, віце-консульський, зюйд-вестовий;

б)  утворені з прикметникових основ із сурядним зв’язком (між ними можна вставити і)): південно-західний, мовно-літературний, машинно-кінний, монголо-татарський, але: кримськотатарський (від словосполучення кримські татари);

в)  з першою частиною, що закінчується на ико(іко): історико-філологічний, фізико-математичний, хіміко-термічний, але: хіміотерапевтичний;

г)   з першою частиною військово, воєнно: військово-морський,  військово-інженерний, воєнно-стратегічний, воєнно-економічний, але: військовозобов’язаний, військовополонений;

д)  які означають додаткові відтінки якості, кольору або поєднання кількох кольорів в одному предметі: гіркувато-солодкий, солоно-кислий, темно-синій, сніжно-білий, але: білосніжний (від словосполучення білий сніг); жовто-блакитний, але: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори);

ж)  у яких повторюються ті самі або споріднені слова: білий-білий, великий-превеликий, перший-ліпший.

Зверніть увагу!

Складні прикметники слід відрізняти від сполучень прислівника з дієприкметником чи прикметником, у який прислівник зберігає самостійність: легкопоранений, але: легко одягнений; прямолінійний, але: прямо протилежний; суспільно-економічний, але: суспільно корисний; всесвітньо-історичний, але: всесвітньо відомий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити