Українська мова (за професійним спрямуванням)
Опорні конспекти

Тема 8. Особливості усного професійного спілкування

 

План:

1. Загальні ознаки усного мовлення.

2. Характеристика видів усного професійного спілкування (прийом відвідувачів; телефонна розмова, телефонний етикет; ділові засідання, етика ділового спілкування).

3. Усне публічне мовлення. Жанри та види публічних виступів. Окремі зауваження до мови публічного виступу.

4. Орфоепічні та акцентологічні норми в усному спілкуванні.

5. Засоби милозвучності української мови.

6. Поняття про мовний етикет та різноманітність його засобів.

 

1. Загальні ознаки усного мовлення

 

СУЛМ є мовою державного спілкування, спілкування людей у різних сферах діяльності, мовою художньої літератури і мистецтва, науки й освіти, кіно, радіо і т. д. Отже, обслуговує культурне життя. Проте кожна з галузей має свої особливості, зумовлені функціонуванням усної та писемної мови.

В усній, що обслуговує побутові й виробничі потреби суспільства, переважає лексика побутового й виробничого характеру, використовуються розмовні, експресивні, короткі прості, особливо неповні речення, бо в усному мовленні думка зрозуміла з півслова і може бути доповнена жестами, мімікою. Усне мовлення - це така форма реалізації мови, яка вимовляється, виражається за допомогою звуків, являє собою процес говоріння. За походженням усне мовлення - первинна форма існування мови.

В писемній, яка розрахована на спілкування з необмеженою кількістю людей і не може користуватися додатковими засобами, вживаються прості й переважно складні речення, наявність яких зумовлена потребою точно і повно оформити складну думку, різноманітні обставини й означальні звороти, вставні слова і речення, більш ретельним є добір лексичних засобів. Роль писемної мови велика: допомагає зберегти створені віками цінності, закріпити засоби й прийоми зразкового висловлювання. Без письма літературна мова не могла б розвиватися, досягнути високого рівня, як і без усного мовлення, писемна мова б застигла на своєму початковому рівні. Писемне мовлення - мовлення. зафіксоване на папері. Воно є. вторинною формою.

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити