Українська мова (за професійним спрямуванням)
Опорні конспекти

Тема 8. Особливості усного професійного спілкування

 

4. Орфоепічна правильність мовлення

 

Висока культура усного мовлення неможлива без досконалого звукового його оформлення. Із звуковою стороною мови пов'язані насамперед фонетичні й орфоепічні норми. Фонетичні норми виявляються у додержанні правильного вживання звуків мови, зокрема у врахуванні правил чергування голосних i приголосних у словах, подовженням, уподібненням тощо: спокій — спокою; лебідь — лебедя (а не лебедя), село — сіл (а не сел); порох — порошина — у nopoci (а не в пороху); радити — раджу (а не ражу i не радю); cидіти — сиджу (а не сижу i не сидю).

Ознаки:

1. Ненаголошені  [е] та [и] у вимові зближуються i вимовляються то як [еи], то як [ие]: [веисна], [жиеве], [виешневий].

2. Ненаголошений (о) здебільшого вимовляється чітко: [вода], [молоко], [голова], [додому]. Лише в деяких словах перед складом з наголошеним [у] наближається в вимові до (у): [зоузула], [лоупух], (коужух).

3.  Дзвінкі приголосні перед глухими та вкінці слів вимовляються дзвінко: [книжка], [Казка, ніж]. Глухо вимовляеться лише приголосний [г]: вохко лехко.

4.  Приголосний р вимовляється твердо в кінці складу і слова: [з'в'їр]. [комар]. [л'ікар]. На початку складу p буває м'яким: [р'асний], [бур'ак], [чотир'ох], [говор'у]

5.  Шиплячі приголосні вимовляються твердо: [н'іч], [ніж], [ручки].

6.  Приголосний ц у кінці слів вимовляється м'яко: [хлопеиц']> [с'тілец'1; тверда [ц] буває лише в словах іншомовного походження та деяких вигуках: [шприц], [палац], [пайац], [бац], [клац].

7.  Звуки (дж), (дз) вимовляються злито: [джеиреило], [ходжу], [дзеркало], [кукурудза].

8.  У небагатьох словах, переважно іншомовного походження, вживається проривний звук Г: [ганок], [Гн'іт], [гудзиек], [Гедз'].

9.  Перед голосним [е] всі приголосні вимовляються твердо: сту[де]нти, лі[те]ратура, ін[женер], [те]ма.

10. Приголосний [в] не оглушується і не переходить у ф.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити