Українська мова (за професійним спрямуванням)
Опорні конспекти

ЛІТЕРАТУРА

 

1.   Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів. Підручник. - К.: АЛЕРТА, 2004. - 320 с.

2.   Козачук Г. О. Українська мова - для абітурієнтів: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993. - 272с.

3.   Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

4.   Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова.: Збірник вправ: Навч. посіб. / М.Я.Плющ, О. І. Леута, Н. П. Гальона. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Вища школа, 2003. - 287с.

5.   Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - К.: Либідь. - 1992. - 248 с.

6.   Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Понамарева. - 3-тє вид., перероб. - К.: Либідь, 2005. - 488 с. (8-9, 23).

7.   Ющук І. П. Українська мова. - К.: Либідь, 2005. - 640 с.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити