Безпека життєдіяльності - Я. І. Бедрій 2009

1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1.5. Психологічні властивості людини

1.5.8. Комунікабельність


Комунікабельний — здатний, схильний до контактування (з'єднання),налагодження контактів і зв'язків. Найважливіший ефект людської діяльності — праця, пізнання, спілкування. Спілкування — багатопланове явище, яке містить комплекс компонентів, серед яких домінують три основні:

— комунікабельність — здатність отримувати задоволення від процесу комунікації;

— соціальна спорідненість — бажання перебувати в суспільстві, серед інших людей;

— альтруїстські тенденції — прагнення безкорисливо робити добро людям.

Спілкування в найрізноманітніших його проявах — основний компонент комунікативних здібностей.

Риси комунікабельності. Допитливість породжує увагу, спостережливість, пам'ять на все, що стосується оточення. Комунікабельна людина не є надзвичайно компанійською, але неперевершена у спілкуванні.

Комунікабельна людина дуже спокійна. Її супутні риси: відкритість сприйняття, легкість переключення уваги, невимушеність у поведінці, деякий авантюризм, душевний спокій.

Комунікабельна люди на сприймає ваш погляд як погляд старого знайомого. У контакті, у саморегуляції — висока чутливість до змін. Реакція швидка і точна. Вловлює найтонші інтонації у бесіді. Бесіда йде гладко і приємно. Супутні риси: тактовність, кмітливість, дотепність, артистизм. Комунікабельна людина — прекрасний оповідач, імітатор, володіє багатством жестів та інтонацій, легко перевтілюється.

На фоні добродушності комунікабельна людина не позбавлена агресивності, як необхідного у людських стосунках підтексту сили.

Комунікабельній людині притаманні відкритість, відсутність забобонів, не сприйняття будь-яких інших думок і поглядів.

Ставлення до людей доброзичливе. Без симпатії не може виникнути зацікавлення. Випромінення доброзичливості повертається відбитим світлом — симпатією. Такий своєрідний комунікабельний ідеал людини.

Причини поганої комунікації. Це недостатнє розуміння важливості спілкування. Деякі керівники вважають, що підлеглі повинні виконувати їх вимоги без зайвих запитань і їм не обов'язково знати про загальний стан справ. Там підлеглі шукають відповідь, де інформація не завжди вірогідна, не довіряють таким керівникам. 20 —30% інформації від адміністрації надходить до робітників, а до керівників — не більше ніж 10% запитів робітників.

Неправильна установка свідомості. Установка свідомості — це ставлення людини до оточення, яке базується на досвіді життя. Дефекти установки свідомості виражаються в стереотипах і мислення, упередженості уявлень, неправильних стосунках, нехтуванні фактами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити