Безпека життєдіяльності - Я. І. Бедрій 2009

1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1.5. Психологічні властивості людини

1.5.15. Психологічний склад українського народу

Життєдіяльність людини залежить від соціально-психологічного чинника стійкої спільності людей, що історично склалася на базі спільного економічного, соціального, релігійного, культурного, побутового життя, території, мови, тобто нації.

При вивченні БЖД не можна не враховувати соціально-психологічного чинника, а саме такого його елемента, як психологія нації.

Яким Ярема в 1935 р. на І Українському педагогічному конгресі у доповіді «Українська психіка» визначив типи психології окремих націй незалежно від того, що переважає в її проявах: екстраверсія чи інтроверсія — світ об'єктів чи світ суб'єктів.

Було висловлено думку, що психологія українців ближча до індуїзму (інтроверсія), ніж до американізму (екстраверсія).

Українське православ'я — нейтральне до політики — несе в собі екстравертивний характер (поєднання з життям, пристосування до його потреб).

Ми перейняті більш етичним духом християнства, ніж можливістю утвердження через нього державної влади. За І. Вишневським релігія — це духовний зміст життя особистості.

Українській нації притаманні такі особливості:

— перевага емоцій над волею й інтелектом;

— легка запальність і швидке заспокоєння;

— сентиментальність, чуттєвість, ліризм, що виражені в естетизмі народного життя й обрядовості;

— егоцентризм, прагнення особистої свободи без належних устремлінь до державності (маємо елементи державних імпульсів шляхтичів П. Сагайдачного, Б.Хмельницького, І. Мазепи, І. Виговського, П. Орлика);

— анархічний індивідуалізм — найбільший ворог єднання;

— миролюбність, відсутність схильності до насильницької експансивності, примиренство до чужої експансивності;

— волелюбність особи, яка є умовою демократизму, вільних об'єднань, федералізму.

Г. Ващенко ще в 1945 р. у праці «Виховний ідеал» дав огляд розвитку української розумової культури, за рівнем якої українці вважаються передовим народом у Європі.

Ось його оцінка особливостей українського народу:

— схильність до синтетичного мислення, яке є найважливішою умовою творчості;

— народ багатий на красу і силу почуттів (пісні, музика);

— охайність, чемність, гостинність, високий моральний стан;

— статева моральність.

Причина недолі українців — хиби нашої волі, яка здеформувалася зусиллями наших поневолювачів.

Українці — індивідуалісти з елементами аристократизму.

У несприятливих умовах політико — суспільного життя індивідуалізм українців перетворюється на егоїзм, замикання в собі, нехтування інтересами України. Форми цього егоїзму — кар'єризм, ренегатство, амбіціонерство дріб'язкового характеру. Тривала відсутність державності притупила почуття громадянина, господаря своєї країни.

Нині головне завдання виховання української молоді — виховання волі, характеру, політичної культури, об'єднуючої ідейності, громадянства, готовності дбати про благо Вітчизни, віра в Українську ідею.

Благо Вітчизни визначається такими компонентами:

1. Державна незалежність, можливість для українського народу вільно творити своє політичне, соціальне, господарське і релігійне життя.

2. Об'єднання всіх українців, незалежно від їх територіального походження, церковної приналежності, соціального стану і таке інше, в одну спільноту, що пройнята єдиними творчими прагненнями і високим патріотизмом.

3. Справедливий державний устрій, який підтримував би лад у суспільстві і водночас забезпечував би особисті права і волю кожного громадянина й сприяв розвиткові й прояву його здібностей, спрямованих в бік громадянською добра.

4. Справедливий соціальний устрій, при якому зникала б і неможлива була б боротьба між окремими групами суспільства.

5.Високий рівень народного господарства й справедлива організація його, що забезпечувало б матеріальний добробут усіх громадян, було позбавлено елементів експлуатації.

6.Розквіт духовної культури українського народу: науки, мистецтва, освіти. Піднесення її на вищий розвиток, щоб Україна стала передовою країною в світі.

7.Високий релігійно-моральний рівень українського народу, реалізація в житті вчення Христа.

8. Високий рівень здоров'я українського народу, зведення до мінімуму всіляких хвороб і виродження.

Потрібно усвідомити, які риси української психіки слід розглядати як позитивні, а які — як негативні. Позитивні риси мусимо вперто культивувати, а негативні — щоденно переборювати.

Все що переймаємо в інших народів, слід пропускати крізь призму чи фільтр інтересів і психології свого народу.

Всі ми вийшли з минулого, всім нам судилося майбутнє.

Велика національна ідея України кличе нас до праці на благо українського народу і Вітчизни.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити