Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ

АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ - один з основних методів одержання конкретного знання про соціальну реальність на основі інформації, зафіксованої в різних документах. Діапазон вживання А. д. у соціології досить широкий, охоплює різноманітні її галузі. Застосовується як основний метод вивчення істор., статист., худ., особистих документів, текстів масової комунікації, соціол. інструментарію. Часто є додатковим методом збору первинної соціол. інформації з метою уточнення або підтвердження результатів опитування та спостереження.

Будь-які документи репрезентують здійснені смислові й знакові конструкції і можуть розглядатися як тексти, аналіз яких обов'язково пов'язується з їхньою інтерпретацією, тобто певною інтелектуальною роботою дослідника щодо вивчення їх змісту. При цьому текстова реальність, що створюється індивідами відповідно до їх намірів чи від імені групи, визнається порівняно автономною у своїх посиланнях до соціальної реальності, котру вона репрезентує. Її тлумачення та вилучення з неї соціальної інформації неодмінно супроводжується ефектом «людського коефіцієнта» (Ф. Знанецький), зумовленого професійною і заг. культурною компетентністю соціолога співвідносити текстові референти із зазначенням на соціальні феномени.

Багатоманітність підходів до А. д. умовно поділяється на два основні типи: якісний (змістовний) і кількісний (формалізований), які мають різні методол. засади, що ґрунтуються на принципово відмінних способах організації пізнання соціуму. Якісний А. д. орієнтований на феноменол. дослідження, що передбачає конструювання соціальної реальності з унікальних, своєрідних, але таких, що мають спільну природу її вербальних свідчень і виявів (див. Аналіз документів). Кількісний А. д. відтворює позитивіст, еталон пізнання, що поширюється на спостереження за символ., втіленою в знаках, реальністю (див. Контентаналіз).

Проміжні варіанти методик А. д. не виключають різноманітних комбінацій якісних та кількісних підходів, як це передбачається в аналізі дискурсу (Т. ван. Дейк), різновидах структурного аналізу текстів, спрямованого на методику В. Я. Проппа або інформаційно-цільового аналізу (Т. Дридзе). Вибір типу А. д. залежить від заг. методол. спрямованості соціолога, предмета та об'єкта дослідження, які дають змогу розглядати самостійною одиницею інформації окремий документ — за якісного підходу і масив документальних джерел або текстів — за кількісного.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити