Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ДЕМАГОГІЯ СОЦІАЛЬНА

ДЕМАГОГІЯ СОЦІАЛЬНА — засіб введення мас в оману нездійсненними обіцянками, популярними гаслами, навмисним, свідомим викривленням фактів, їх змісту. Як поняття і як феномен демагогія походить з адвокатської практики античних грецьк. риторів. Перемістившись з соціальних відносин у політ., Д. с. стала соціальним, політ, злом, проти якого енергійно виступав Платон. Д. с. залишилася в політиці сильним і небезпечним засобом маніпуляції масовою та індивідуальною свідомістю. Майстрами Д. часто виявляються ті держ., партійні, політ, діячі, які маскують свої справжні цілі і своє справжнє політ, обличчя. Широко вдаються до Д. с. у державах авторитарного типу. До рівня держ. політики була піднесена в країнах фашистського режиму, В сучасних умовах Д. с. широко послуговуються корисливі політики, особливо під час виборчих кампаній. Спекулюючи на реальних проблемах, запитах, сподіваннях людей, окремі особи, політ, партії, які прагнуть досягти лідерства в суспільстві, нерідко відображають ті чи інші події чи погляди супротивників у спотвореному вигляді, Д. с, як правило, супроводжується фальсифікацією фактів, витонченою підтасованою аргументацією. Удавана правдивість дає змогу політикам досягти бажаної мети, не оприлюднюючи своїх справжніх намірів. Зовнішня ознака Д. с. — це удаваний (фальшивий) пафос, красномовність, апеляція до примітивних інстинктів, обивательських прагнень людей і т. ін.

У соціол. аспекті поняття «Д. с.» має передусім подвійне значення. По-перше, воно позначає особливу вербальну поведінку, з допомогою якої демагог (певний соціальний суб'єкт) прагне вплинути на соціальну реальність (особу, групу, ін-т тощо) для досягнення певної мети: напр., прагне створити зовнішні, суто символ, атрибути свого соціального авторитету, бажаного іміджу, піднятися на вищу сходинку сусп. престижу або ж залучити когось на свій бік, досягти від нього солідарності, отримати підтримку, ввести в оману тощо.

По-друге, Д. с. виступає як специфічний тип інтерпретації (приписування, маскування, розшифрування та ін.) соціальних сенсів, відповідно до яких, як відомо, конструюється та організовується соціальна реальність. Отже, в цьому ракурсі Д. с. використовується як засіб впливу на змістовне конструювання та реконструювання соціальної дійсності.

Категорія Д. с. потребує відповідного аналізу змісту та логічних зв'язків з понятійно-термінол. апаратом соціології.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити