Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ДИСЦИПЛІНА

ДИСЦИПЛІНА (від лат. disciplina — навчання, виховання) — певний обов'язковий порядок поведінки громадян, членів соціальних груп та колективів, діяльності організацій , що відповідає сусп. нормам моралі та права або вимогам певної організації. Д. забезпечує упорядкованість спільної життєдіяльності людей шляхом засвоєння ними регулюючих соціальних норм та правил, а також застосуванням моральних, правових або адміністративних санкцій до носіїв відхиленої поведінки. Розрізняють Д. внутрішню (самодисципліну) та зовнішню, що стимулюється позитивними або негативними санкціями; заг. обов'язкову та спеціальну. Заг. обов'язкової Д. повинні неухильно дотримуватись усі громадяни держави, суб'єкти держ. влади, посадові особи та громадські організації. Спеціальна Д. — обов'язкова тільки для членів певної організації (ін-ту) або певної категорії осіб (напр., трудова, партійна, військ, тощо).

Д. як спосіб співжиття склалась у первісному суспільстві в процесі регулювання родинних стосунків та трудового спілкування, підтримувалася силою звички, традицій, повагою до старших тощо. З розвитком сусп. відносин для підтримки Д. великого значення набувають позаекон. та екон. примус і засоби насильства. Створюються розгалужені системи спеціальних ін-тів підтримки та контролю Д. Розвиток демократії та громадянського суспільства передбачає поступове послаблення ролі держ. ін-тів підтримки Д. та посилення громадянської» відповідальності та свідомого виконання обов'язків членами суспільства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити