Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНА - процес і стан розшарування (подрібнення) певної соціальної цілісності (соціуму, системи, спільноти) на складові частки чи елементи (індивіди, групи). Д. с. може існувати як певний генетично обумовлений стан подрібнення, взаємопов'язаної і взаємодіючої множинності елементів, складових частин, що відбиває гетерогенний зміст і характер соціуму, спільноти (диференційована цілісність соціального організму). Водночас Д. с. може виступати як процес подрібнення певного соціуму в ході його змін, розвитку, коли поступово поглиблюється членування цілого на його порівняно самостійні частки і коли цей процес перевершує поєднання часток, елементів у межах соціуму. Д. с. відведено чільне місце у працях Г. Спенсера, Г. Зіммєля, Е. Дюркгейма, в новітній період досить часто про неї говорять у функціоналістській соціології, діалект, конфліктології, системному аналізі. Як соціол. категорія Д. с. постає передусім у «заг. теорії дії» Т.Парсонса. Згідно з його концепцією Д. с. є визначальним чинником соціальної еволюції, оскільки вона: 1) збільшує кількість функціонально взаємопов'язаних структур шляхом подрібнення системних одиниць і тим самим 2) створює умови для виникнення нових принципів і механізмів інтеграції, 3) сприяє зростанню здатності до самовиживання внутрішньо подрібнених систем, а також 4) здатності до виживання кожної з підсистем дії. Отже, Д. с. виступає в соціальних процесах (діях) і як функціональне явище, за допомогою якого конституюються зміст і спрямованість життєдіяльності системи, і як чинник розвитку, соціальних змін, як домінанта процесу, що започатковує певну його фазу, певний етап.

Особливе місце ця категорія посідає в марксист, соціології, де явища Д. с. розглядаються як процеси соціально-класового розшарування суспільства або спільнот, що зумовлюється місцем і роллю соціальних суб'єктів у системі сусп. в-ва (виробничих відносин).

Поняття Д. с. є контрпарою іншого поняття — соціальної інтеграції (див. Інтеграція соціальна), з яким воно майже завжди співвідноситься, коли мова йде про внутрішню структуру дії, функціонування або розвитку системи, соціуму. Протилежні за характером Д. с. і соціальна інтеграція взаємодоповнюють одне одного і становлять структурну й функціональну єдність: Д с. виступає передумовою і базисом соціальної інтеграції, збагачує її, надає їй певного характеру, а соціальна інтеграція створює та необхідні межі, завдяки яким зберігається цілісність соціуму і, отже, сама можливість Д с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити