Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕКСТОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕКСТОВА — активність індивіда, спрямована на створення або інтерпретацію тексту, тобто знаково-зафіксованого змістовного повідомлення. Д. т. ініціюється потребою автора тексту чи того інтерпретатора, який виступає від власного імені або від імені реальної чи уявної групи з метою надати її членам значущу для них інформацію. На відміну від вербальної поведінки, що припускає спонтанні або стереотипні мовні реакції, Д. т. індивіда більшою мірою передбачає усвідомлення формулювання тверджень, думок і оцінок так само, як і більший ступінь підпорядкованості цього розуміння (усвідомлення) реалізації певного задуму або комунікативного наміру індивіда. Як один з видів предметної дії, Д. т. має орієнтовну, виконавчу і контрольно-корекційну фази. Орієнтовна фаза передбачає усвідомлення та емоційне переживання проблемної ситуації спілкування і комунікативного наміру індивіда, а також пошук шляхів і способів найбільш адекватного втілення комунікативного наміру. Виконавча фаза полягає в матеріалізації наміру з залученням засобів тієї чи іншої мови спілкування; контрольно-корекційна фаза — в перевірці адекватності як самого наміру повідомлення, так і його текстуально поданої версії.

Різновиди Д. т. — створення і інтерпретація текстів — іноді можуть бути темпорально-поєднані, а іноді й роз'єднані. Один і той самий текст може тлумачитись по-різному тим, хто його створив, і тим, хто його сприймає (комунікатором та реципієнтом).

Поняття Д. т. дає можливість соціологам уточнити уявлення про участь суб'єктів у символ, культурі та про різні види індивідуальної і групової активності, які не збігаються за метою та засобами реалізації.

Д. т. не збігається з вербальною поведінкою як за стратегією реалізації соціальним суб'єктом власної комунікативної активності, так і за об'єктом, який стає фокусом соціол. дослідження (див. Поведінка вербальна).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити