Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


АНАЛІЗ НАРРАТИВНИЙ

АНАЛІЗ НАРРАТИВНИЙ (від англ. narrative — розповідь, повідомлення фактів) - формалізований метод дослідження, який передбачає аналіз, зіставлення та порівняння якісних даних, що подаються як опис, виклад фактів та повідомлень про них. А. н. дає змогу простежити за появою і пояснити той чи інший соціальний результат на основі розгляду послідовності взаємопов'язаних між собою соціальних дай, що зумовили його).

А. н. запропоновано П. Аббелем, котрий визначав нарративу як встановлену структуру взаємопов'язаних соціальних дій, котрою можна пояснити певний соціальний результат (факт). Для побудови нарративної структури передусім складають таблиці, в яких фіксують діючих акторів, умови вчинюваних ними дій, самі дії та їх результати. Ці дані упорядковуються за допомогою техніки графів у вигляді графа G (A, L), де А — множина соціальних дій, L — відношення у множині А типу а і «приводить до» aj, якщо а і Laj. Якщо ж множина А упорядкована в часі, то послідовність дій та їх результати подаються одна за одною в графі G (A, L). Такі послідовності в G (A, L) наз. лініями (каналами) соціальної детермінації, що вказують на визначальні дії та зв'язки між ними, завдяки яким з'явився той чи інший соціальний результат.

Техніка А. н. ґрунтується на порівнянні двох і більше нарратив через опис різних ситуацій дій з однаковими соціальними наслідками. З цією метою використовуються процедури абстрагування та узаг. нарратив на заданому рівні. Абстракції можна вважати ідентичними, якщо вони узаг. схожі (гомоморфні) множини послідовних дій, що пов'язані однаковими лініями детермінації. Отже, у такий спосіб може бути виявлено оптимальну структуру взаємопов'язаних соціальних дій, на підставі якої можна найбільш точно пояснити їх результат.

А. н. поки що не набув широкого застосування у вітчизняній соціології, хоча його переваги в оперуванні з якісними даними не викликають сумніву.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити