Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЕКСПЕРТИЗА СОЦІАЛЬНА

ЕКСПЕРТИЗА СОЦІАЛЬНА (від лат. ехреrtus — досвідчений) — аналіт. вивчення та оцінювання фахівцями соціальних аспектів програм, проектів, проблем чи ситуацій, прогнозування наслідків їх реалізації, розв'язання чи зміни (ситуацій), а також розробка рекомендацій щодо запобігання чи подолання їх негативного впливу. Власне Е. с. являє собою процедуру, що складається з трьох етапів:

1) визначення (дослідження) рівня проблемності проекту , ситуації шляхом висунення та перевірки гіпотез; 2) оцінювання проблеми (проблем) за наперед узгодженою методикою та критеріями; 3) представлення мотивованих оцінок, висновків та рекомендацій щодо експортованої проблеми (проблем).

Експертизу проводить група (колегія) експертів — група спеціалістів чи довірених осіб. Група (колегія) експертів може бути призначена офіційним шляхом, вибрана спільнотою або спонтанно організована, інколи самоназвана.

Здійснення Е. с. має бути обов'язковим поряд з інженерно-техн, екон., екол. та ін. критеріями ефективності чи доцільності будь-якого проекту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити