Соціологія короткий енциклопедичний словник

ЕКСПЕРТИЗА СОЦІАЛЬНА (від лат. ехреrtusдосвідчений)аналіт. вивчення та оцінювання фахівцями соціальних аспектів програм, проектів, проблем чи ситуацій, прогнозування наслідків їх реалізації, розв'язання чи зміни (ситуацій), а також розробка рекомендацій щодо запобігання чи подолання їх негативного впливу. Власне Е. с. являє собою процедуру, що складається з трьох етапів:

1)  визначення (дослідження) рівня проблемності проекту , ситуації шляхом висунення та перевірки гіпотез; 2) оцінювання проблеми (проблем) за наперед узгодженою методикою та критеріями; 3) представлення мотивованих оцінок, висновків та рекомендацій щодо експортованої проблеми (проблем).

Експертизу проводить група (колегія) експертівгрупа спеціалістів чи довірених осіб. Група (колегія) експертів може бути призначена офіційним шляхом, вибрана спільнотою або спонтанно організована, інколи самоназвана.

Здійснення Е. с. має бути обов'язковим поряд з інженерно-техн, екон., екол. та ін. критеріями ефективності чи доцільності будь-якого проекту.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити