Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЕКСПЛОРАТОРНИЙ ТА КОНФІРМАТОРНИЙ ПІДХОДИ

ЕКСПЛОРАТОРНИЙ ТА КОНФІРМАТОРНИЙ ПІДХОДИ — дві найбільш заг. фази аналізу соціол. інформації. Експлораторний аналіз є попереднім ознайомленням із даними, він передує їх теорет. чи емпіричній інтерпретації і застосовується у «чистому» вигляді, якщо дослідник не має чіткої теорет. моделі, з допомогою якої можна було б організувати та описувати дані, або якщо з цієї проблеми немає узгодженості серед науковців, а отже, необхідно визначити можливі зв'язки та структуру даних. Однак цей підхід не послуговується у випадку, якщо соціолог упевнений у своїх теорет. побудовах, якими навіть руйнує попередні уявлення про явище, яке вивчається. Конфірматорний аналіз, навпаки, потребує детальної попередньої інформації про структуру отриманих даних. Уявлення дослідника формують ідеальну модель досліджуваного явища, яку необхідно перевірити на відповідність цим даним. Відправним пунктом аналізу даних постає теорія.. Необхідно розрізняти три ситуації перевірки теорії: 1 Суто конфірматорна ситуація, коли дослідник формулює одну теорет. модель досліджуваного явища та перевіряє її за допомогою емпіричних даних, модель необхідно підтвердити чи відкинути як невідповідну; 2. Дослідник визначив кілька альтернативних моделей явища та на основі аналізу одних і тих самих даних необхідно вибрати одну з цих моделей; 3. Дослідник визначив первинну нестійку модель явища, яка в процесі обчислень модифікується, але його метою є побудова моделі, яка не лише відповідатиме даним, а й буде ґрунтовною з теорет. т. з.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити