Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЕНГЕЛЯ ЗАКОН

ЕНГЕЛЯ ЗАКОН — стала пряма пропорційна залежність між зростанням обсягу сімейного бюджету і зниженням при цьому частки витрат на харчування.

Вперше цю залежність між прибутком сім'ї та часткою витрат на продукти харчування, одяг, меблі, побутове обслуговування та культурні потреби встановив нім, статистик Ернст Енгель (1821 — 1896). Інженер за фахом він під впливом досліджень Ф. Ле Пле, Л. А.Кетле та ін., матеріалів численних емпіричних обстежень умов життя населення, що проводились у XIX ст. представниками т. зв. моральної статистики, зайнявся поглибленим вивченням сімейних бюджетів Наслідком цього стало відкриття, назване «Е. з.». Згідно з цим законом чітко виявляються такі залежності у витратах сімейного бюджету в міру його зростання: питома вага витрат на харчування зменшується; витрати на житло, освітлення, опалення та ін. побутові послуги змінюються не істотно; зростає частка витрат сімейного бюджету на культурні потреби.

Відповідні закономірності спостерігаються при зменшенні бюджету сім'ї: різко зростає частка витрат на продукти харчування, істотно зменшуються або ж взагалі не витрачаються кошти на задоволення культурних потреб, більш стабільними залишаються витрати на побутові послуги, хоча й там простежуються певні зміни (за рахунок економії за певних умов на опаленні, освітленні та ін.).

У соціол . дослідженнях Е. з. є істотним індикатором життєвого рівня, добробуту різних соціоструктурних груп населення і надає можливість прогнозування розвитку деяких соціальних явищ і процесів (тривалості життя, суїцидності, захворюваності і т. ін.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити