Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЕТАПИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕТАПИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ — це послідовність реалізації його цілей та завдань. Е. с. д. можна розглядати як у логічній, так і в організаційно-процедурній площині. Логічна площина дослідження містить проблемно-пошуковий, дескриптивний, пояснювальний та практ. етапи. На проблемно-пошуковому етапі здійснюється пошук інформації для формулювання гіпотез дослідження, дескриптивний етап — це доведення описових гіпотез, побудова на цій підставі гіпотез пояснювальних. Пояснювальний етап полягає в установленні причинно-наслідкових зв'язків досліджуваних процесів та явищ. Розробка рекомендацій на підставі отриманої інформації — мета заключного (практ.) етапу логічної площини дослідження.

Підготовчий, оперативний і результуючий Е. с. д. становлять його організаційно-процедурну площину. На підготовчому етапі розробляються програма, робочий план, методики та інструментарій дослідження, здійснюється підготовка виконавців, затверджуються план робіт і кошторис витрат. Під час оперативного («польового») етапу здійснюються збирання первинної інформації за заданими методиками та її перевірка. До результуючого етапу організаційно-процедурної площини входить кодування, обробка, аналіз отриманої інформації, вироблення рекомендацій, складання й затвердження підсумкових документів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити