Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЖИТТЯ СУСПІЛЬНЕ

ЖИТТЯ СУСПІЛЬНЕ — реальний, органічно цілісний процес існування, розвитку і взаємодії соціальних суб'єктів (осіб, спільнот, суспільств), що відбувається в конкретно-істор. умовах і характеризується певною системою форм діяльності, відносин, спілкування і духовного освоєння та перетворення дійсності людиною. Специфічною рисою Ж. с. є те, що воно постає як єдність процесів матеріального й духовного, стихійного й свідомого, тваринне ж — як гра суто стихійних, природних сил. Постаючи як триєдиний процес взаємодії, самозбереження і самооновлення соціальних організмів, Ж. с. не редукується до причинно-наслідкової залежності духовного від матеріального чи навпаки. Сусп. свідомість і сусп. буття є лише моментами життєдіяльності, що зумовлює їх сутність і характер їх взаємовпливу та взаємозв’язків.

Атрибутивною ознакою Ж. с. є його дисперсність, оскільки воно в певному розумінні постає як «розкиданість» життєвих виявів соціальних індивідів та множин (людство, цивілізація, етноси, народи, особи). Кожен з цих індивідів постає як «монада», тобто як дискретне, часткове уособлення і відтворення цілого, основних його закономірностей, ритмів і формоутворень. Однак повне заг., універсальне уособлення і відтворення цілісного життєвого процесу відбуваються лише на рівні такої специфічної єдності, як людство, котре в даному разі виступає у вигляді не суперсистеми «монад» чи монолінійної послідовності, а як розмаїття різномасштабних живих культурно-істор. процесів, у кожному з яких — від життя особи до життя цивілізації — відтворюється і уособлюється, але вже крізь призму його унікальних специфікацій всесвітньо-істор. життєвий процес загалом. За такого підходу Ж. с. постає як сукупна життєдіяльність всіх індивідів, що колись були в історії, є нині і будуть у майбутньому, їх самоідентифікації, самоствердження і самореалізації, в ході яких кожен з цих індивідів відкриває для себе заново і збагачує своїм, тільки йому притаманним екзистенційним досвідом інваріантні структури буття і невмирущі заг. людські цінності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити