Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЗМІННА

ЗМІННА (в аналізі емпіричних даних ознака) — деяка властивість (характеристика), що, по-перше, може бути виміряна і, по-друге, може набувати різних значень для різних об'єктів аналізу. Так, напр., вік та стать людини — 3. Потрібно розрізняти концептуальні поняття і З. Особливістю З. є те, що з нею завжди пов'язана відповідна процедура вимірювання. Так, напр., національність є концептуальним поняттям, тоді як відповіді опитуваних на запитання «До якої національності ви себе відносите?» є З.

Із кожною З. завжди пов'язана шкала вимірювання. За типом шкали 3. поділяють на кількісні (виміряні за метричною шкалою) та якісні (виміряні за номінальною або порядковою шкалою). Виділяють за типом шкали також відповідно метричні, номінальні та порядкові З.

Поняття З. е одним з ключових у аналізі даних. Зібрані в ході емпіричного дослідження дані, як правило, повинні мати вигляд прямокутної табл., кожен рядок якої відповідає одному об'єкту аналізу, а кожен стовпчик - одній змінній. Таку табл. інколи ще наз. матрицею даних виду «об'єкт - ознака». Це в свою чергу потребує представлення проблеми, що вивчається, також у вигляді сукупності З. Необхідність подати такі складні концептуальні поняття, як, напр., «авторитаризм» або «нац. толерантність» у вигляді однієї або кількох взаємопов'язаних З. може зумовлювати побудову досить складних вимірювальних моделей, що ґрунтуються на сучасних методах багатовимірного аналізу даних.

За множиною можливих значень З. також поділяють на дискретні та неперервні. Під час аналізу причинних зв'язків виділяють залежні та незалежні З.

Див. Вимірювання, Змінна дискретна та Змінна неперервна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити