Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


АНАЛІЗ ШЛЯХОВИЙ

АНАЛІЗ ШЛЯХОВИЙ — вид багатовимірного аналізу, який застосовується для побудови причинних моделей за допомогою перевірки зв'язків між залежною змінною та двома чи більше незалежними змінними. При цьому слід розрізняти екзогенні змінні, тобто які є лише причиною інших змінних моделі, та ендогенні, які є залежними хоча б у одному причинному зв'язку. Концепція А. ш. передбачає три основні аспекти: 1) шляхову діаграму, тобто графічне зображення системи зв'язків між змінними моделі; 2) рівняння зв'язку кореляцій чи коваріацій з параметрами причинної моделі та 3) аналіз впливів (прямий, опосередкований та заг., який є сумою всіх прямих та опосередкованих впливів на певну змінну).

Основні положення А. ш. викладено на початку XX ст. С.Райтом, який у вивченні факторів спадковості застосував шляхові діаграми та розробив спеціальний метод аналізу причинних зв'язків. С. Райт запропонував також у заг. вигляді процедури оцінювання причинних моделей та умови їх визначення. Метою визначення є побудова системи рівнянь, яка має один розв'язок, тобто визначеної системи. Праця С. Райта залишалась поза увагою до 60-х pp., коли соціологи Г. Блелок та О. Дункан застосували цю техніку для аналізу даних.

Перевагою А. ш. на відміну від багатовимірного аналізу регресійного, є можливість його застосування у побудові теорії, тому що результатом визначення розв'язків є модель, яка подає причинний механізм прямих та опосередкованих впливів незалежних на залежні змінні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити