Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЗОНДУВАННЯ

ЗОНДУВАННЯ — техніка інтерв'ю, що застосовується інтерв'юєром у разі неадекватної відповіді респондента з метою точного з'ясування думки опитуваного або її відсутності щодо предмета запитання. З. допомагає респондентові зосередитися на змісті запитань, заохочує його до більш повних і точних відповідей. Від опанування і використання інтерв'юером З. великою мірою залежить

якість інформації, що збирається.

Неадекватною є відповідь неповна, нечітка чи нерелевантна (стосується не предмета запитання, а чогось іншого). Такі відповіді респондента зумовлює: нерозуміння чи неправильна інтерпретація запитання; небажання або нездатність оцінювати об'єкт у цілому; вагання через брак потрібної інформації чи складність вибору; труднощі з формулюванням власної думки; небажання висловлювати свою справжню думку (вона є соціально несхвальною; запитання є делікатним; хоче сподобатись інтерв'юерові; осторога можливих наслідків); бажання висловитися щодо іншої теми, яка не пов'язана з запитанням; відсутність думки взагалі.

З. застосовується тоді, коли респондент не розуміє чи неправильно інтерпретує запитання; дає неповну, нечітку чи не релевантну відповідь; переключається на тему, що непов'язана з запитанням; інтерв'юер не розуміє відповіді респондента. 3. підлягають також усі відповіді респондента. «Не знаю» на запитання кількох перших сторінок опитувальника, оскільки інтерв'юер мало знає реакції опитуваного. Крім того відповідь може означати таке нерозуміння запитання і, щоб приховати це, респондент мовить «Не знаю» або ж він обмірковує відповідь і, кажучи «Не знаю», просто заповнює мовчанку й дає собі час подумати; не бажає висловлювати свою думку; справді не знає чи не має певної думки щодо предмета запитання).

Важливе значення має неупередженість, нейтральність З. Під тиском ситуації інтерв'юер може ненавмисне підказувати, нав'язувати власну думку, вважати деякі відповіді більш прийнятними, пропонувати розглядати щось у певному ракурсі. Усе розмаїття можливих неадекватних відповідей на безліч усіляких запитань зводиться до численних типових ситуацій, прийоми виходу з яких є стандартними й ґрунтуються на одному з видів нейтрального З. — повторювання запитання, повторювання відповіді респондента, очікувана пауза, нейтральні запитання й коментарі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити