Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА — пізнавальний спосіб встановлення тотожності, подібності речей, процесів, явищ, осіб, що означає розумові операції з зовнішніми стосовно суб'єкта, який пізнає, об'єктами. Ідентифікацією наз. також і процеси, що пов'язані із сферою самосвідомості, самопізнання особи: ототожнення себе з іншими, уявлення іншої людини як продовження самого себе, перенесення себе на місце іншого. В останньому розумінні ця проблема посідає важливе місце в системі психології З. Фрейда. Зокрема, поняття ідентифікації має велике смислове навантаження у його теорії становлення особистості і її характеру. Особливо велику роль згідно З. Фрейдом це психол. явище відіграє на етапі раннього дитинства, в період зародження Я-ідеалу, «Едикового комплексу», а потім — його руйнування. Послідовники З. Фрейда розвинули й деталізували теорію ідентифікації особи. В епігенетичній концепції розвитку особи Е. Еріксона розроблено проблеми динамічного аспекту ідентифікації. В ній розглядається послідовна зміна об'єктів ідентифікації у часі в процесі формування особи, що охоплює вісім стадій.

Окремою проблемою є ідентифікація і самоідентифікація особи із спільністю, зокрема з етнічною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити