Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ІЄРАРХІЯ СОЦІАЛЬНА

ІЄРАРХІЯ СОЦІАЛЬНА — структурна побудова суспільства або окремих спільнот за рівневою ознакою з послідовним підпорядкуванням нижчих рівнів (щаблів) вищим. Поняття I. e. характеризує передусім таку диференційованість суспільства або спільноти, яка виникає в процесі відносин субординації в межах певної соціальної цілісності й функціонує за принципом «вищий — нижчий». На відміну від соціальної стратифікації I. e. має свій специфічний зміст: якщо поняття стратифікації акцентує увагу на різнобічних відмінностях одних страт (верств, груп) від інших і розглядає кожну з них у дещо автономізованому стані, то поняття I. e. фокусує увагу на зв'язках взаємозалежності й підлеглості послідовно пов'язаних між собою рівневих утворень.

Специфічним для I. с. є: функціонально-цільова єдність її складових (рівнів, щаблів), підпорядкування окремих її утворень єдиному принципу, алгоритму життєдіяльності; домінанта суб'єктивних, організаційно-управлінських засад її формування і існування; переважно вертикальний характер зв'язків і пірамідальний вигляд структури соціуму, спільноти; централізованість функцій і структурних компонентів з одночасним їх поліцентризмом. Остання ознака має велике значення для ієрархічних утворень і є показником їх стабільності і життєздатності: побудовані виключно за моноцентристським принципом системи функціонують на засадах «центр — периферія» або «єдиний центр — безпосередньо підпорядковані ланки», що обмежує можливості ієрархії, перенасичує обсяг діяльності центру, призводить до втрати контролю над периферією, робить жорсткими й неефективними вимоги (команди) і, врешті-решт, призводить до деструктивних наслідків; побудовані на поліцентричних засадах ієрархічні утворення характеризуються наявністю проміжних незалежних центрів (нижчий щодо вищого рівня щабель є водночас вищим рівнем щодо нижчого щабля, що за наявністю єдиного центру надає оптимального характеру можливості й здатності до конструктивних змін).

I. с. притаманні суспільствам, певним соціумам, спеціалізованим системам, організаціям і соціальним ін- там. Вони спостерігались у феодально-станових державах у минулому, наявні в сучасних державах, різноманітних управлінських системах, ін-тах науки, освіти, культури тощо. Як усталена ознака складних систем I. с. легко піддається формалізації, через що, окрім соціології, це поняття входить також до наук, апарату заг. теорії систем (системології), соціокібернетики, соціальної філософії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити