Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА — збагачення та перебудова інформаційно-комунікативних засад функціонування суспільства і його найважливіших підсистем — в-ва, управління, науки, освіти, сфери послуг, грошово-касових операцій, медицини, криміналістики, охорони довкілля, а також побуту та сфери особистої трудової діяльності людей. Необхідність такої соціальної перебудови зумовлена зміною факторів соціально-екон. розвитку, що відбулася у 70-х pp. — вихід на одне із перших місць (за значенням) інф. ресурсів і технол. засобів їх використання як найважливіших факторів прогресу.

Техн. базою I. с. є сучасна комп'ютерна і телекомунікаційна техніка (особливо персональні ЕОМ, електронна пошта, відеосистеми, а в недалекому майбутньому — системи штучного інтелекту), яка становитиме основу нових інф. технологій. Проте I. с. — це не вузькотехнол., а широкий підхід до сусп. перетворень, що передбачає перебудову усього комплексу умов і засобів розгортання інф. процесів у суспільстві. Мовиться не лише про створення відповідної техн. бази, а головним чином про модернізацію соціально-екон., юридичних, організаційних, «людських» (соціокультурних) факторів життєдіяльності суспільства, про цілісний процес формування нового інф. середовища, яке дає змогу ефективно застосовувати в соціальній практиці ЕОМ, АСУ, робото-технічні комплекси, бази знань тощо.

Поняття інф. середовища охоплює усі фактори, які впливають на інф. процеси та системи протягом їх життєвого циклу — від проектування до припинення використання. Конкретно — це апаратні засоби, банки даних і бази знань, програмне забезпечення, телекомунікації, рівень підготовки спеціалістів і користувачів та їх культури, нові форми стимулювання і контролю, методи, засоби, стиль управління, документопотоки, процедури, регламенти, штатні розклади, організаційно-екон. структури. Мовиться про заміну (у припустимих межах) «паперової» інформатики людино — машинними (діалоговими) системами, створення нових, набагато ефективніших моделей діяльності людей у різних сусп. сферах, проникнення розуму і здорового глузду у всі пори соціального життя, створення інф. комфорту. Таку перебудову неможливо здійснити без широкого застосування методів і інструментарію прикладної соціології. Заг. міркувань про «закони» плину соціальних процесів тут явно недостатньо. З'являється необхідність мобілізувати конкретний досвід і знання експертів, а також залучення до цього сусп. думки.

Найважливішою метою I. с. є забезпечення широкого доступу громадян до набутих суспільством знань (інф. ресурсів), зняття організаційних, технол., політ, та ін. обмежень у сфері циркулювання інформації в соціальному організмі. При цьому, звичайно, важливо забезпечити захищеність людини в умовах нового інф. середовища, а також врахувати інтереси держави та її ін-тів щодо визначення даних, які не підлягають розголошенню. В суттєвих аспектах I. с. співвідноситься з його інтелектуалізацією - розвитком соціального інтелекту. Важливе значення для успішної I. с. має соціально-політ. клімат у країні. Найкращою атмосферою для I. с. є та, яка передбачає розвиток демократії, гласності, модернізації г.-п. механізму, створення правової держави, робить ставку на «людський фактор».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити