Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ — складні динамічні системи із зворотним зв'язком, що використовуються для забезпечення процесів ефективного управління в суспільстві. Особливістю I. с. є наявність у них керуючої і керованої підсистем та механізму переробки даних, за допомогою яких здійснюється упорядкування елементів і структури системи, їх координація та регулювання взаємодії систем з зовнішнім середовищем. Так, напр., у системі управління галуззю н. г. керівний орган (скажімо, на рівні міністерства) видає управлінську інформацію керованим підсистемам, які розробляють управлінські дії, що регулюють хід технол. процесів на підприємствах. Керуюча підсистема при формуванні управлінської дії використовує інформацію про середовище і стан виконавчих органів (дій зворотного зв'язку). Управлінська дія і дія зворотного зв'язку створюють замкнений цикл взаємодій, що функціонують у системі від виконавчого органу до управлінського і навпаки. Управління може здійснюватись тільки в тому випадку, коли керуюча підсистема одержуватиме інформацію про ефект, досягнутий діяльністю керованої підсистеми. Управлінські органи оцінюють здобуту інформацію відповідно до критерію досягнення мети функціонування системи і здійснюють дії, які містять інформацію про бажаний характер поведінки виконавчих органів. Інформація про невідповідність фактичного стану системи цільовому і є умовою перебудови системи в заданому напрямі. Зворотні зв'язки утворюють складну систему причинно-функціональної залежності, яка характеризується тим, що в ній результат попередньої дії впливає на подальший хід процесу. Тут мають місце такі взаємодії, якщо причинні зв'язки постійно міняються місцями. Причина, яка спричиняє наслідок, сама підпадає під його зворотний вплив, стає наслідком.

Управління за принципом зворотного зв'язку — це такий процес, у якому всупереч впливу «збурюючих» дій на систему мінімізуються відмінності між наявним і заданим станом системи. Надходження по каналах зворотного зв'язку інформації про результати дій («вихід системи») і порівняння її за заданим станом («директивна інформація») дає змогу відшукати розбіжності й врегулювати «поведінку» системи відповідно до її мети. Наявність зворотного зв'язку в I. с. є водночас умовою цілеспрямованого управління — в керуючу підсистему надходить інформація про ступінь досягнення мети, одержання чи неодержання необхідного ефекту. Кінцевою метою I. с. системи є оптимізація управління об'єктом, забезпечення найбільш корисного ефекту при найменших зусиллях.

У кібернетиці, системотехніці I. с. наз. також класом систем обробки даних. Це - інформаційно-вимірювальні, інформаційно-довідкові, інформаційно-моделюючі та інформаційно-керуючі системи. Інформаційно-вимірювальні системи призначені для збору, індикації й систематизації даних, а також для інформування споживача про хід вивчення процесу за графіком чи при відхиленні значень параметрів за встановлені межі. Інформаційно-довідкові системи призначені для автоматизації пошуку необхідних даних довідкового характеру в систематизованих масивах інформації відповідно до запитів, сформульованих спеціальною мовою. Інформаційно-моделюючі системи призначені для моделювання, прогнозування й планування розвитку досліджуваного процесу на основі наявних даних. Інформаційно-керуючі системи призначені для формування оптимальних програм використання оперативних ресурсів для досягнення цілей, які поставлені в результаті планування. Значне збільшення масивів інформації про керований об'єкт і складність їх опрацювання зумовили розробку автоматизованих систем управління, в яких використовуються різні I. с. Техн. базою I. с. є універсальні засоби перетворення інформації — сучасні комп'ютерні машини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити