Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ІНФОРМПАТОЛОГІЯ

ІНФОРМПАТОЛОГІЯ — наука, що вивчає диспропорції в галузі інф. течій, їх наслідки і вплив на сусп. процеси. Однією з головних проблем І. є зубожіння культури під впливом засобів масової комунікації, які проповідують культ сили, расизм, націоналізм та ін. І. вивчає тенденції до стандартизації культури та соціального життя суспільства в результаті впровадження у практику засобів масової комунікації нової технології, що надає їй глобального характеру.

Можна виділити декілька напрямів досліджень у галузі І.: 1) вивчення впливу нових технологій комунікацій на культуру, інтерпретовану в найширшому розумінні, в різних регіонах світу; 2) дослідження шляхів захисту нац. самобутності, розробка концепцій нового інф. порядку; 3) вивчення питань, пов'язаних із зміною структури як самого суспільства, так і ЗМІ в результаті впровадження нової технології; 4) вивчення змін у процесах міжнар. обміну інформацією в соціальній, політ., інших структурах суспільства в результаті поширення супутникового телебачення, а також відео - і комп'ютерного зв'язку; 5) розробка проблем етики в системі масової комунікації за умов її глобалізації.

І. є досить молодою, але перспективною наукою, її розвиток можливий тільки в тісному контакті з іншими науками, насамперед з соціологією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити