Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КАТАСТРОФ ТЕОРІЯ

КАТАСТРОФ ТЕОРІЯ — матем. дисципліна, яка вивчає різкі якісні зміни в процесах, що проходять у динамічних системах. Такі зміни і наз. катастрофами. Особливо часто такі ситуації виникають у соціальній та політ, сферах, де революції, контрреволюції, перевороти та інші різкі зміни влади й соціальних структур були і є звичайним явищем сусп. життя.

К. т. ґрунтується на таких розділах матем., як теорія особливостей «гладких відображень», значний внесок у яку було зроблено математиками Х. Уїтні та В. І. Арнольдом, і теорія біфуркацій динамічних систем, побудована у працях А. Пуанкаре та О. А. Андронова. Основними поняттями К. т. є: крит. т., структурна т., структурна стабільність, біфуркація, збірка, стрибок, особливість та ін. Деякі вчені відносять К. т. суто до матем. дисциплін. Але К. т. не є тільки матем. дисципліною, бо займається вивченням і реальних процесів у природі та суспільстві з допомогою матем. методів. Матем. частина К т входить до теорії динамічних систем.

Результати і методи К. т. мають різноманітне застосування як у багатьох галузях сучасної науки (фізиці, біології, геогр., лінгвістиці, соціології, психології!), так і у практ. сферах людської діяльності і людського буття (соціальній, політ., екон.). Методи та наук, результати такого застосування часто включають до К т , що зумовлює вихід К. т. за межі абстрактної математики і входження її до системи природознавства та сусп. наук. К. т. дає змогу точно описувати різкі зміни в поступовому евол. розвиткові різноманітних соціальних, природничих, політ., екон. та техн. систем. Як самостійна галузь науки К. т. виокремилася наприкінці 60 — 70-х рр. XX ст. Вона була обґрунтована у працях Р. Тома та К. Зімана. Назва К. т. з'явилася завдяки математику Р. Тому, який назвав раптові зміни у системах катастрофами.

Сучасна К. т. вивчає тільки найпростіші процеси в складних соціальних системах. Тому спеціалісти вважають необхідним подальший розвиток цієї теорії, щоб з допомогою її методів, понятійного апарату стали можливими ефективніше моделювання й прогнозування не лише простих, а й складних соціально-політ. процесів. Нині К. т. активно розвивається й застосовується, але застосування її для вивчення сусп. явищ не завжди достатньо обґрунтоване. Одна з визначальних проблем у цьому відношенні — адаптація К. т. до пізнавальних можливостей соціології.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити