Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КАТАСТРОФА СОЦІАЛЬНА

КАТАСТРОФА СОЦІАЛЬНА — аномальне деструктивне явище, яке характеризується особливою глибиною соціальних наслідків, аж до повної руйнації сусп. системи чи її окремих структур. Вона викликає тотальне потрясіння основ життєдіяльності суспільства або окремих соціальних спільнот.

Витоки К. с.: 1) фундаментальні суперечності сусп. системи, об'єктивне розв'язання яких призводить її до краху, вичерпання потенціалу системи; 2) деструктивна діяльність певних соціальних сил, що заінтересовані у знищенні наявної системи, яка їх не влаштовує; 8) штучна побудова сусп. системи, що нежиттєздатна; 4) некомпетентне, радикалістське втручання до системи управлінського суб'єкта (істор. авантюри; невчасні, неграмотні реформи та ін.,); 5) рев. злам старої сусп . системи; 6) процес інверсії (переродження сусп. системи, розпад її на субсоціальні компоненти); 7) завоювання країни ворожою силою (колонізація тощо). К. с. має відносний характер — для однієї системи вона означає її кінець, для іншої — початок її народження, формування.

Типи К. с.: 1) евол. (закономірна), яка виникає при довготривалій стагнації (екон,, промисловій, політико — правовій та ін.) системи, що вичерпала потенціал свого розвитку, життєздатності. Обумовлена ходом соціально-екон.., політ та культурного існування структур і підсистем, що веде до їх функціональної вичерпаності; 2) насильницька, яка зв'язана з проведенням ряду цілеспрямованих заходів та рішень в основних сусп.. сферах, які не є життєздатними; поневолення країни, її політико геогр.., та соціопросторового ареалу чужою ворожою силою.

Стадії К. с 1) зародження та накопичення первісних ознак (зовнішніх та внутрішніх) розпаду чи руйнування соціальної системи; 2) переважання деструктивних елементів, які набувають загрозливого характеру для стабільного існування окремих структур системи; 3) все частішають кризові явища в екон. сфері, соціальній політиці, геополіт. становищі країни; 4) виникнення та загострення фундаментальних суперечностей, розв'язання яких призводить до К. с.

Категорія К. с. послуговується в дослідженнях кризових явищ, конфліктних ситуацій, при аналізі перехідних сусп.., станів за допомогою апарату соціології політики, міжнар. відносин, соціології організацій, соціальної екології. Пізнавально-методол. потенціал цієї категорії може розкриватися багатоваріантно, напр., застосування його з метою вироблення рекомендацій щодо політико держ. устрою суспільств, реалізації накреслень внутрішньої та зовнішньої політики держав та політ, партій, розв'язання міжетнічних та міждерж. конфліктних колізій тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити