Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КІСТЯКІВСЬКИЙ Богдан (Федір) Олександрович

КІСТЯКІВСЬКИЙ Богдан (Федір) Олександрович (1868 — 1920) — укр. філософ, соціолог та правник. У юнацькі роки захоплювався марксизмом, пізніше зазнав значного впливу баденської школи неокантіанства. З 1895 по 1899 рр. вивчав право та філософію в Берліні та Страсбурзі, працював у семінарі Г. Зіммеля і В. Віндельбанда. У 1898 р. у Страсбурзі захистив докт. дис. на тему: «Суспільство та особа», яка була видана нім. мовою в Берліні у 1899 р 3 1917 р. — проф Київського ун-ту.

У докт. дис. К. досліджує основні поняття соціальних наук: суспільство, держава, особа, сусп. дух та ін. За К., засадами соціального буття є психічна взаємодія людей, у результаті якої утворюються форми групової свідомості, що є основою соціальної диференціації. Формування і трансформація колективної свідомості підлягають під дію закону причина — наслідок. Колективній свідомості протистоїть нормативно-ціннісна свідомість, яка представлена у нормах права, етики та логіки і розвивається телеологічно. Основне завдання соціол. знання — причинно-роз'яснювальний підхід у розумінні сусп. Життя.

У подальшій еволюції своїх поглядів К. відмовляється від ідеї зведення соціальних явищ до психічних процесів і в своїй основній праці «Соціальні науки і право» зосереджує свої зусилля на розробці методол. базису «суворо наук, соціології». За К., наук, соціологія повинна спиратися на три основні поняття : «загального», «необхідного» та «належного». Поняття «загального» звільняє соціологію від аналізу конкретних істор. подій і дає підставу для застосування поняття причинності. Поняття причинності дає змогу упорядкувати соціол. категорії в єдину систему, а поняття належного — провести диференціацію природних і соціальних процесів.

Конкретне втілення методол. програма К. знайшла у розробленому ним вченні про право, в якому є два важливі методол. принципи: причинний і ціннісний - поділяється на соціол., психол., догматичний та нормативний. На рівні соціол., і психол. підходів право розглядається як причинно-обумовлене явище, що включене до структури соціальних зв'язків і відносин. Догматичний і нормативний принципи є продовженням ціннісного підходу, вони апелюють до ідеалізованої сутності права.

У своїй політ, діяльності К. обстоював ідеї автономії укр. культури. В дискусії з П. Струве («Русская мысль», 1911 — 1912 р.) К. піддав різкій критиці його висловлювання щодо несамостійності та другорядності укр. культури, її нездатності творити в межах нац. мови.

✵ Тв.: Gesellschaft und Einzelwesen. Berlin, 1899; Социальные науки и право, Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити