Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КЛАС СОЦІАЛЬНИЙ

КЛАС СОЦІАЛЬНИЙ — основна форма соціальної стратифікації суспільства, ключове поняття політ, економії, історії, соціальної філософії, політології, соціології. К. с. формується і утверджується як результат радикальних соціальних, політ, і екон. трансформацій XVII — XVIII ст., а також змін у організації праці та способі життя значної частини населення. Індустріальному суспільству відповідали головні соціальні типи (класи) і основні дійові особи — буржуа, землевласники, пролетарі. Поняття «клас» стає центральним у марксизмі. Згідно з К.Марксом клас є основним елементом екон. структури, в якій домінуюча роль належить промисловості. Нерівність, а точніше навіть протилежність екон. статусів згодом доповнюється усвідомленням нерівності всіх взагалі життєвих умов і шансів, способу життя, відкриттям факту разючих відмінностей у сприйнятті та витлумаченні дійсності, у повсякденних звичках й уподобаннях. У політ, процес клас включається як носій визначених інтересів і потреб, а тому стає суб'єктом істор. діяльності, власне К. с. Приналежність до класу, таким чином, обумовлює, а також пояснює дії індивідів. У 80-х рр. амер. соціолог Е. Райт найпослідовніше обстоює тезу про релевантність поняття «клас» в аналізі нерівності у розвинених країнах наприкінці XX ст. У сучасній конфліктол. перспективі (Р. Дарендорф) класи визначаються як сукупності індивідів, які розпоряджаються приблизно однаковими за обсягом владними повноваженнями і мають спільні політ, інтереси.

За М. Вебером, клас є продуктом класифікаторської діяльності соціолога, оскільки реальним буттям наділені лише окремі індивіди, не надособові утворення. Тому «клас» — це просто сукупність людей , які перебувають у однаковій ситуації на ринку праці, тобто у «класовій ситуації», тому й схожість поведінки обумовлена однаковими обставинами, але аж ніяк не «інтересами і потребами класу». Удосконалений англ. соціологами (Дж. Голдторп) підхід М. Вебера до можливостей емпіричної фіксації класової ситуації, дав змогу їм говорити про стійкі навички ідентифікації себе з класом — дорослим населенням Великої Британії, тобто вважати його чимось з розряду досить реального. І не в останню чергу тому, що з класом пов'язана сукупність стійких характеристик, втілених у повсякденній поведінці.

П. Бурдьє, як і М. Вебер, також вважає клас «паперовою» конструкцією соціолога. Індивіди дійсно можуть бути згруповані у спільності (класи) на основі схожості місця, становища у різних «полях» соціального простору, тобто за ознакою приблизно рівного доступу до екон., політ., культурного і символ, капіталів. Проте звідси не випливає, що така спільність діятиме як єдиний суб'єкт, як цілеспрямована згуртована група. Все, що може дозволити собі соціолог, так це визнати залежність між об'єктивним становищем спільності (класу) в багатокоординатному соціальному просторі й сукупністю її ціннісних орієнтацій, здатністю відрізняти і класифікувати — габітусом — у визначенні П. Бурдьє. Реальна ж поведінка спільності обумовлена обсягом, структурою та співвідношенням конкретних капіталів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити