Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ

КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ — міра неоднорідності (варіації) для ознак, виміряних за метричною шкалою. Обчислюється як відношення середньоквадратичного відхилення до середнього і часового, що виражається у відсотках. Коефіцієнт варіації є безрозмірною величиною, що дає змогу використовувати його для порівняння ступеня неоднорідності ознак, виміряних у різних одиницях. Для дуже несиметричних розподілів може набувати значень, що перевищують 100%. Часто сукупність вважають однорідною за даною ознакою, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 40%.

Див. Міри варіації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити