Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ ПІРСОНА

КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ ПІРСОНА — міра кореляційного зв'язку між двома кількісними змінними. Інші назви — коефіцієнт r, коефіцієнт добутку моментів. Коефіцієнт r фіксує наявність лише лінійного (припущення про лінійність є дуже важливим та суттєвим обмеженням) кореляційного зв'язку між двома змінними і приймає значення від -1 до +1. Коефіцієнт r є симетричним показником: кореляція між змінними X та Y дорівнює кореляції між Y та X (інакше кажучи rXY = rYX). Знак rXY вказує на напрям зв'язку: якщо rXY> 0, то зв'язок є позитивним або прямим (збільшення X приводить до збільшення Y, а якщо rXY< 0, то зв'язок є негативним або зворотним (збільшення X приводить до зменшення Y). Абсолютне значення rXY інтерпретується як міра щільності (інтенсивності) лінійного кореляційного зв'язку - чим більше значення XY, тим зв'язок щільніший. Значення + 1 та -1 свідчать про наявність відповідно позитивного та негативного функціонального зв'язку (тобто такого, коли кожному значенню X відповідає тільки одне значення Y). Значення 0 свідчить про відсутність лінійного кореляційного зв'язку між змінними, але у випадку rXY =0 зв'язок між X та Y може існувати і навіть бути функціональним (тобто максимально тісним), але нелінійним. Для вимірювання нелінійного зв'язку часто застосовують такий показник, як кореляційне відношення (інша назва - коефіцієнт eta). Квадрат значення коефіцієнта кореляції r2ХУ показує, яка частка дисперсії Y обумовлена варіацією X (і, оскільки rXY= rYX, то одночасно і яка частка дисперсії X обумовлена Y).

На основі коефіцієнтів кореляції (інколи підкреслюють - коефіцієнтів парної кореляції) обчислюються коефіцієнти часткової кореляції, що вимірюють зв'язок між двома ознаками за умови видалення впливу однієї або декількох інших ознак. Так, напр., можна обчислити коефіцієнт кореляції між заробітною платою та виробничим стажем робітників з видаленням впливу кваліфікаційного розряду. Коефіцієнти часткової кореляції можуть бути як більшими, так і меншими відповідних коефіцієнтів парної кореляції.

Відмінність rXY від нуля свідчить про наявність лінійного кореляційного зв'язку між двома змінними. Перевірка статист, гіпотези про рівність коефіцієнта кореляції нулю в генеральній сукупності на основі коефіцієнта кореляції, обчисленого за вибіркою, має назву перевірки значущості коефіцієнта кореляції. Відповідно говорять, що коефіцієнт є значущим (на певному рівні, бо в соціології стандартними є рівні значущості 0,05, 0,01 та рідше 0,001). Проте факт значущості коефіцієнта кореляції не потрібно переоцінювати, оскільки значущість залежить від обсягу вибірки і на вибірках великого обсягу (в декілька тисяч об'єктів) навіть порівняно невеликі коефіцієнти кореляції (менш ніж 0,1) є значущими.

Див. Кореляція.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити