Соціологія короткий енциклопедичний словник

КОЕФІЦІЄНТ ДЕТЕРМІНАЦІЇ — в регресійному аналізі даних квадрат коефіцієнта сукупної кореляції між залежною ознакою і факторами рівняння регресії. Використовується для оцінки якості рівняння регресії і розкриває структуру дисперсії і залежної ознаки.

Див. Аналіз регресійний.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити