Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


АНТАГОНІЗМ СОЦІАЛЬНИЙ

АНТАГОНІЗМ СОЦІАЛЬНИЙ — форма вияву суперечностей та конфліктів між класами (групами, спільнотами), що характеризується непримиренністю соціальних інтересів, позицій, систем цінностей і якій притаманна гострота перебігу та розв'язання цих суперечностей і конфліктів. Особливістю А. с. є те, що пов'язані з ним суперечності можуть бути розв'язані лише шляхом взаємної боротьби непримиренних соціальних сил і що ця боротьба або ж призводить до повної деструкції того соціуму, в якому вона точиться, або ж до виходу соціуму на новий якісний етап зі знищенням протилежностей антагоністичного характеру. Категорія А. с. притаманна передусім марксист, соціології, згідно з якою цей феномен: 1) обумовлюється експлуататорськими приватновласницькими відносинами (присвоєння меншістю додаткової вартості, виробленої більшістю); 2) пов'язаний з певними фазами розвитку продуктивних сил суспільства (їх порівняно низьким рівнем) і, отже, має історично минущий характер; 3) долається шляхом соціальної революції, діалектичними перетворенням капіталізму на соціалізм, коли на зміну антагоністичним суперечностям приходять неантагоністичні.

Хоча в найбільш теорет. систематизованому вигляді А. с. постає саме в марксист, соціології, проте ця категорія виникла задовго до К.Маркса. Неабияке місце вона посідала в соціол. поглядах Т. Гоббса, який розглядав А. с. як одну з одвічних і вихідних засад людського життя, суспільства як цілого, коли «війна всіх проти всіх» породжує інституціальні (держ.) чинники, здатні утримувати її в межах «соціального порядку» і відносної взаємоузгодженості протилежних інтересів. Пізніше (кінець XIX — поч. XX CT.) ідеї інфернального характеру A.c. Т.Гоббса розвивав Г.Зіммель, розглядаючи - дещо в абстрактно-формалізованому вигляді - «антагоністичну тенденцію» як похідну від більш заг. за соціальними масштабами і більш глибинного за сутністю процесу дисоціації, що діє на противагу асоціації («моністичній тенденції»). На відміну від К.Маркса, який зосереджував увагу на екстернальних чинниках, соціально — економ. детермінаціях А. с., Г.Зіммель вважав, що останній виникає внаслідок інстинкту ворожнечі, людської «потреби ненавидіти й боротись», а в більш широкому контексті розглядав його як негативну сторону соціальної взаємодії. В сучасній конфліктології (див. Конфлікту соціального теорія) поняття А. с. зустрічається рідко, фактично воно трансформувалось у такі поняття, як «гострий соціальний конфлікт» і «насильницький характер конфлікту», що частіше вживаються в діалектичній конфліктології Р. Дарендорфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити